Defensie onderzoekt melding van oud-Defensiefotograaf

Een onafhankelijke externe commissie heeft het proces onderzocht rond het melden van vermeende misstanden door een oud-Defensiefotograaf (2017-2018). Dit gebeurde in opdracht van staatssecretaris Barbara Visser. Het rapport van de commissie is vandaag naar de Kamer gestuurd.
De onderzoekers constateren onder meer dat er onduidelijkheden zijn rond de meldstructuur bij Defensie. Ook gaat Defensie volgens de onderzoekers nog te formeel om met het begrip ‘melding’.

De commissie adviseert om de melding van de oud-Defensiefotograaf alsnog in behandeling te nemen. Een ander advies is om de bestaande instructies en handreikingen tegen het licht te houden. De vertrouwelijkheid in het meldingsproces moet daarbij specifiek aandacht krijgen.

Militaire missie Tsjaad
Naar aanleiding van het Rapport Giebels (2018) wordt het meldingsproces verbeterd en vereenvoudigd. Hierbij neemt Defensie de aanbevelingen van de commissie mee. Daarnaast laat Defensie een onderzoek uitvoeren naar de melding van de oud-Defensiefotograaf. De melding had betrekking op vermeende misstanden tijdens de militaire missie in Tjsaad in 2008/2009.

Defensie wil een veilige werkomgeving bieden en vindt het van groot belang dat personeel zich veilig voelt als zij vermeende misstanden melden.

Bron: Defensie