Defensie onderzoekt hoe het met ISAF-veteranen gaat

Defensie wil weten hoe het met de ruim 25.000 ISAF-militairen gaat die in Afghanistan dienden. Wat vinden zij van de nazorg van Defensie? Welke invloed had de uitzending op het leven van veteranen en hoe voelen zij zich nu?
Het ministerie krijgt door het onderzoek een beter beeld van de gevolgen van de uitzending. Ook wil Defensie weten of er wensen zijn op het gebied van (na)zorg. Met de resultaten van dit onderzoek kan het veteranenbeleid worden verbeterd.
Geen brief ontvangen?
De groep ISAF-veteranen telt zo’n 25.000 militairen. Daarom zijn de uitnodigingsbrieven niet in 1 keer verzonden. Gevolg is dat de ene veteraan de uitnodiging voor de enquête eerder krijgt dan de andere. Wie op 15 november nog geen brief ontvangen en wil meedoen kan een e-mail sturen naar ISAFonderzoek@mindef.nl.

De bij Defensie bekende ISAF-veteranen krijgen een uitnodigingsbrief met een persoonlijke toegangscode plus informatie en contactgegevens van zorginstanties. Wie liever niet wil meedoen kan dat ook laten weten aan het ministerie. Na afmelding volgen er geen herinneringsmails. Wie de toegangscode kwijt is hoeft geen nieuwe aan te vragen, maar kan gewoon wachten op de herinneringsbrief.

Defensie publiceert voorjaar 2019 een samenvatting van de onderzoeksresultaten op de website. Ook veteranenblad Checkpoint besteedt aandacht aan het onderzoek ISAF-veteranen. De onderzoeksresultaten staan in de Veteranennota 2018-2019.

Bron: Defensie