“Defensie niet in staat Nederlands grondgebied te verdedigen”

De Algemene Rekenkamer kraakt harde noten over de staat van de Nederlandse krijgsmacht, het departement van Veiligheid en Justitie en de fiscus.

Ook minister Hennis geeft dit aan. Militairen zijn onvoldoende geoefend “om alle mogelijke missies in het gehele geweldspectrum uit te voeren”, zegt minister Hennis.
Defensie kan niet meer voldoen aan haar meest fundamentele doelstelling: de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied. Dat schrijft minister Hennis vandaag in het kader van Verantwoordingsdag aan de Tweede Kamer.
Hennis heeft moeten “concluderen dat Defensie niet volledig voldoet aan deze inzetbaarheids-doelstelling”. Defensie kampt al jaren met een gebrek aan reserveonderdelen en bovendien zijn militairen onvoldoende geoefend “om alle mogelijke missies in het gehele geweldspectrum uit te voeren”. De problemen doen zich bij alle vier de krijgsmachtonderdelen voor.

nota defensie_Noventas by MinDef

De problemen bij Defensie zijn van structurele aard. Ook de Algemene Rekenkamer schrijft dit vandaag in haar verantwoordingsonderzoek. “Al verscheidene jaren is het onderhoudsproces [van materieel] niet op orde”. De Rekenkamer geeft aan dat dit “zeer negatieve directe gevolgen voor de operationele gereedheid” van de krijgsmacht heeft. Ook stelt de Rekenkamer een ernstige onvolkomenheid vast bij het materieelbeheer bij Defensie. In 2015 stonden te veel voertuigen van Defensie stil en bleven helikopters aan de grond. Dit komt omdat het onderhoudsproces niet op orde is en met name de reserveonderdelen niet op tijd aanwezig zijn. Dit heeft gevolgen voor de operationele gereedheid, vooral bij land- en luchtmacht, die in 2015 verder is afgenomen. Afgelopen jaar behaalde nog maar 59 % van de militaire eenheden de gestelde operationele doelen. Zo moest een gemechaniseerd bataljon de voertuigen aan andere eenheden afstaan en is daarop overgestapt op trainingen te voet.

nota defensie 2_Noventas by MinDef

Het is echter voor het eerst dat Defensie zelf toegeeft niet meer aan de meest elementaire doelstelling te kunnen voldoen. In een inzetbaarheidsrapportage van september vorig jaar schreef Hennis nog dat alleen andere doelstellingen niet meer gehaald kunnen worden. Nu schrijft ze dat de gebrekkige geoefendheid “in combinatie met de hoge verwachtingen van de NAVO” ertoe leiden dat ook de eigen verdediging onder druk staat.

Budgetoverschrijding
Minister Hennis krijgt ook nog vanwege een budgetoverschrijding tik op de vingers van de Rekenkamer. Een budgetoverschrijding van ruim 400 miljoen euro is niet tijdig aan de Tweede Kamer gemeld. Het gaat om een begrotingsaanpassing van 413,7 miljoen euro, die pas woensdag in de zogeheten slotwet aan de Tweede Kamer is meegedeeld. Dat is volgens de Rekenkamer te laat om er nog serieuze parlementaire controle op uit te oefenen, laat staan om die overschrijding af te wijzen. De slotwet is het formele sluitstuk van het financiële jaarverslag. Als het parlement ermee instemt krijgt de verantwoordelijke bewindspersoon formeel décharge verleend.

De Rekenkamer constateert dat alle ministeries in totaal voor ruim 600 miljoen euro aan budgetoverschrijdingen niet eerder aan het parlement hebben gemeld.
Het oordeel daarover is streng. “Wij kwalificeren de niet tijdig gemelde beleidsmatige mutaties als onrechtmatig”. In 2014 bedroegen de laat gemelde overschrijdingen nog geen 70 miljoen euro.

In een reactie op deze bevindingen heeft minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) aan de Rekenkamer toegezegd dat hij de betrokken ministeries erop zal aanspreken.

Bron: NRC / Telegraaf / Defensie