Defensie meer dan 100.000 uur ingezet op eigen bodem

Militairen zijn dit jaar al meer dan 100.000 uur ingezet voor militaire bijstand en steunverlening op Nederlandse bodem. Het gaat om 1.900 zogenoemde nationale operaties, geteld tot 5 november. Dat heeft Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer vandaag gemeld.
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nam bijna de helft van alle acties voor zijn rekening. Militairen van de dienst ruimden gemiddeld 35 keer per week conventionele en geïmproviseerde explosieven op het land. De vele acties van ruimingen op de Noordzee zijn dan nog niet eens meegerekend.

Defensie leverde verder militairen voor onder meer ondersteuning van de politie en de FIOD. Verder zette de militaire organisatie drones in om evenementen te observeren en bluste branden met behulp van helikopters van het Defensie Helikopter Commando.

Buiten die 100.000 uur steunt de krijgsmacht ook doorlopend bondgenoten in Nederland. Tot 5 november werd daar tussen de 6.000 en 8.000 uur in geïnvesteerd.

Bron: Defensie