Defensie maakt werk van munitievoorraden

Vanaf volgend jaar gaat Defensie de munitievoorraden op peil brengen. In 2033 moet dat proces voltooid zijn. Voldoende munitie, van gewone kogels tot high tech-vliegtuigraketten, is essentieel voor het functioneren van de krijgsmacht. Daarom wordt er nu extra geïnvesteerd nadat sinds 2016 de grootste knelpunten zijn aangepakt. Dat staat in de brief die de Kamer vandaag kreeg van staatsecretaris Barbara Visser.
Visser trekt tussen de €250 miljoen en €1 miljard extra uit voor het vergroten van de voorraden. Dit wordt gestoken conventionele (zoals gewone kogels en granaten) én high tech-munitie. Denk bij die laatste categorie aan raketten voor de F-35, geavanceerde torpedo’s en precisiegranaten voor de Pantserhouwitzer.

Stappen zetten
Met genoeg voorraden kan Defensie zijn taken beter doen. Voor het volledig uitvoeren van al dat werk, zijn dus meer investeringen nodig. Sinds 2016 wordt er al geïnvesteerd in munitie voor missies en de snel inzetbare capaciteiten als de NAVO-flitsmacht, maar daar komen nu extra investeringen bovenop. Omdat er echter sprake was van een situatie van schaarste, moeten er de komende jaren nog stappen worden gezet.

Als de voorraden op peil zijn, kan het opleiden en trainen van militairen ook verbeteren. Nu lukt dat regelmatig niet omdat de opleidingsinstanties worden ‘kaalgeplukt’. Missies en andere vormen van militaire inzet hebben immers prioriteit. Daar gaat dan ook het eerst munitie heen.

Eigen verantwoordelijkheid
De afgelopen 30 jaar is de krijgsmacht geslonken en zijn voorraden steeds verder verlaagd. Maar in die tijd werd de wereld onveiliger en aan verandering onderhevig. De NAVO, de EU en de Verenigde Staten eisen dat Europa en dus ook Nederland meer eigen verantwoordelijkheid neemt op het gebied van veiligheid. In 2017 heeft de NAVO de lidstaten opgelegd dat zij hun munitievoorraden op orde hebben.

Bron: Defensie