Defensie klaar voor EU-voorzitterschap

Europa moet meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat is echter onmogelijk zonder verregaande samenwerking. Dat is in het verleden eerder geprobeerd, maar de praktijk bleek weerbarstig. “Het probleem was de vrijwillige basis die altijd in de tekst werd opgenomen. Maar die vrijwilligheid is niet meer vol te houden gezien de huidige dreigingen.”

Dat zegt topambtenaar Jean–Pierre van Aubel die namens Defensie het EU-voorzitterschap voorbereidt vandaag in de nieuwe Defensiekrant. Het is niet de bedoeling dat de EU een tweede NAVO wordt, maar uitbreiding van de Europese militaire capaciteit is wel vereist. Dat komt ook de NAVO ten goede, aldus Van Aubel. Momenteel is in Europa een gebrek aan onder andere inlichtingencapaciteit, tankvliegtuigen en transporttoestellen voor strategisch luchtvervoer. “Daarin leunen we te veel op de Verenigde Staten. Die tijd is echter voorbij.”

NL EU voorzitter-focus-op-veiligheid_Noventas by MinDef

Soevereiniteit
Een verplichting voor EU-lidstaten om mensen en materiaal te leveren, gaat echter te ver. Soevereiniteit is en blijft voor een aantal lidstaten immers een heet hangijzer. Nederland probeert echter duidelijk te maken dat samenwerking geen afbreuk doet aan soevereiniteit, maar juist de slagkracht vergroot. Zo hoopt Nederland te bereiken dat de Europese ministers van Defensie eenmaal per jaar de vorderingen op het gebied van samenwerking bespreken.

Eerder deze week ging de website van het EU-voorzitterschap live: eu2016.nl. Waar het Defensie betreft, verschijnt de informatie op defensie.nl/onderwerpen/eu-voorzitterschap-defensie-2016.

Het hele interview met Van Aubel staat in Defensiekrant 25.

Bron: Defensie