Defensie gaat ademhalingsklachten Mali-veteranen in kaart brengen

Defensie gaat onderzoeken of militairen die in Mali zijn geweest, gezondheidsklachten hebben door fijnstof. Dit naar aanleiding van een recent onderzoek in de VS waaruit naar voren is gekomen dat Amerikaanse militairen die in droge en stoffige gebieden hebben gediend, vaker ademhalingsklachten hebben.

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (de Arbodienst van Defensie) wil in kaart brengen of en hoe vaak gezondheidsklachten als astma en bronchitis voorkomen bij Nederlandse Mali-veteranen. Het wil onder meer geanonimiseerde gegevens over klachten en medicijngebruik opvragen van legerartsen.

Vakbond
De klachten zijn niet nieuw. Twee jaar geleden waren er al berichten over fijnstof in Mali. De AFMP stelde toen dat het verblijf van Nederlanders in het Afrikaanse land moest worden ingekort. Volgens een woordvoerder van Defensie zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat Mali-veteranen vaker ademhalingsproblemen hebben, maar dat het CEAG preventief in kaart wil brengen hoe het met Nederlandse Mali-veteranen gaat. Het heeft militairen die niet aan het onderzoek willen meewerken, gevraagd om dat te melden.

In Mali verblijven op dit moment zo’n 450 Nederlandse militairen. Zij maken deel uit van de VN-missie Minusma. De Nederlandse bijdrage loopt tot eind dit jaar. Het kabinet denkt na over verlenging.

Bron: NOS / Defensie