Defensie erkend aansprakelijkheid erkend voor de dood 2 militairen

Het ministerie van Defensie erkend twaalf jaar na dato alsnog aansprakelijkheid voor de dood van korporaal Poortema en soldaat Schol. Beiden kwamen in Afghanistan om door eigen vuur. Defensie zal hun nabestaanden schadevergoeding betalen. Eind vorige maand heeft Minister Bijleveld (Defensie) de nabestaanden tijdens huisbezoeken hierover geïnformeerd. Volgens het ministerie wordt er nu gesproken over de precieze invulling van de schadevergoeding.
Tot nu stelde defensie dat de dood van de militairen het gevolg was van een ’tragische opeenvolging van missers’, maar werden hier geen consequenties aan verbonden. Hoewel de ouders van Wesley Schol en Aldert Poortema blij zijn met de manier waarop minister Bijleveld zich over hun zaak heeft ontfermd. zijn toch ongerust over een bevredigende afronding. Dit naar aanleiding van de door hen ontvangen brief van de landsadvocaat. De families zijn tevreden over het gesprek met de minister. „Ze zat hier niet alleen als bestuurder, maar ook als moeder. Dat merkte je” aldus de ouders. Ze beloofde op de zaak terug te laten komen per brief. De zakelijke toon en inhoud van dat schrijven viel bij de families Poortema en Schol alleen rauw op het dak.

„In de brief stond dat Defensie ons 30.000 euro per ouderpaar wil betalen. Maar er werd ook vermeld dat Defensie al de begrafeniskosten op zich had genomen. Alsof dat iets bijzonders is…” aldus de nabestaanden in De Telegraaf. Zij vinden dat er sprake moet zijn van een serieuze schadevergoeding en vergelijken het met het bedrag dat de gepeste militairen van Luchtmobiel ontvingen.

Militair advocaat Sébas Diekstra stelde defensie vorig jaar herfst namens de nabestaanden aansprakelijk nadat uit door De Telegraaf gepubliceerde interne documenten duidelijk was geworden dat Schol en Poortema na een serie vermijdbare fouten om het leven zijn gekomen. „Hopelijk kunnen de nabestaanden binnenkort de zaak na inmiddels meer dan 12 jaar definitief afsluiten. De hoop is nu dat er geen stroeve en langdurige onderhandelingen met de landsadvocaat hoeven plaats te vinden, maar dat de overheid als werkgever direct haar morele verantwoordelijkheid neemt door een passende tegemoetkoming toe te kennen.” aldus Diekstra.

Het ministerie van Defensie stelt in een reactie dat de invulling van de schadevergoeding nog onderwerp van gesprek is. Verder doet het departement geen mededelingen uit oogpunt van privacy.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)