Defensie en infra: samen op voorsprong

In een militair conflict moet je je acuut snel kunnen verplaatsen. Dat kan alleen met de juiste infrastructuur. Om dat mogelijk te maken pleit Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer voor intensieve samenwerking tussen Defensie en civiele partijen. Hij sprak vandaag in Den Haag bij het congres Next Generation Infra.
“Door de lange periode van stabiliteit in Europa leek vrede vanzelfsprekend”, stelt Bauer. Bij het ontwerpen van bruggen of viaducten werd volgens hem geen rekening meer gehouden of die een colonne tanks konden dragen. Zwaar materieel via het spoor vervoeren is door de privatisering en commerciële belangen ook niet meer zo gemakkelijk. “Nationale veiligheid stond niet meer bovenaan de prioriteitenlijst”, aldus Bauer.

Meer nodig
“Maar dan blijkt de wereld zich toch anders te ontwikkelen.” Hij verwijst naar het optreden van Rusland in Oekraïne en op de Krim. Ook noemt hij de instabiliteit aan de grenzen van het NAVO-bondgenootschap, de vluchtelingencrisis, de aanslagen in Europa en het neerhalen van vlucht MH17. “Defensie krijgt na 25 jaar bezuinigen weer extra geld, maar om de nationale veiligheid te garanderen is veel meer nodig.”
Gewicht
Troepen met zwaar materieel snel laten oprukken om bijvoorbeeld een NAVO-bondgenoot te helpen. Dat is volgens hem een enorme uitdaging. “Per vrachtwagen? Zou kunnen, maar dan heb je er enorm veel nodig en dan moeten bruggen wel sterk genoeg zijn dat gewicht te dragen. Bovendien zijn er vaak ook nog bureaucratische procedures bij de grenzen. En via het spoor kunnen we ook maar beperkt en met moeite spullen verplaatsen.” Niet alleen Nederland maar ook andere landen lopen hier tegenaan.

Transportcommando
Voor dat laatste probleem, waar Defensie al lang aandacht voor vraagt, verwijst Bauer naar recente Europese afspraken over het laten vervallen van fysieke en papieren barrières. Ook refereert hij aan een nieuw transportcommando in Europa, dat de verplaatsing van NAVO-troepen coördineert. Bauer noemt het mooie ontwikkelingen maar daarbij mag het volgens hem niet blijven.

Slimme keuzes
Hij hoopt dat Defensie, overheden, infrabeheerders en exploitanten – nationaal en internationaal – samen scherper kijken naar de collectieve veiligheid. “Want” zegt Bauer, “uiteindelijk komen onze belangen altijd samen: veiligheid is belangrijk voor handel en handel is belangrijk voor veiligheid.” De Commandant der Strijdkrachten benadrukt dat het moeilijk is te voorspellen hoe de wereld en technologieën zich ontwikkelen en noemt het belang van goede investeringsbeslissingen. Slimme keuzes maak je met elkaar vindt hij. “Partnerships hebben wat mij betreft de toekomst. Samen blijven we op voorsprong.”

Bron: Defensie