Defensie en de Centrales weer om tafel voor arbeidsvoorwaarden

De centrales en Defensie hebben vandaag afgesproken om de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket te hervatten. Het streven is om zo snel mogelijk een nieuw akkoord te sluiten.
Er liggen veel onderwerpen op tafel, zoals loonontwikkeling, de verbetering en vereenvoudiging van toelagen en een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Op korte termijn starten de Sociale Partners de onderhandelingen hierover.

Staatssecretaris Barbara Visser: “Ik ben blij dat we nu snel aan de slag kunnen gaan met de onderhandelingen, zodat ons personeel snel duidelijkheid krijgt over hun arbeidsvoorwaarden.”

Bron: Defensie