Defensie beoefent noodhulp in Caribisch gebied

Defensie organiseert de oefening Caribbean Coast op Sint Maarten, Saba, Bonaire, St. Eustatius en Curaçao. Doel hiervan is om goed getraind te blijven in het verlenen van humanitaire hulp. Om de vier jaar organiseert Defensie een grootschalige humanitaire oefening in het Caribisch gebied. Orkaan Irma maakte eens te meer duidelijk dat dit belangrijk is.

Tijdens de oefening wordt onder meer het structureren van een goede crisiscommunicatie en het handhaven van de openbare orde en veiligheid bij een natuurramp getraind. Verder oefenen de militairen op het evacueren van burgers in nood, het bereikbaar maken van getroffen gebieden, het bewaken van de openbare orde en veiligheid en het bieden van directe noodhulp aan slachtoffers van natuurgeweld. Defensie oefent hierop, zodat ze de inwoners van het Koninkrijk goed kan helpen in een rampsituatie. Defensie oefent in de Caribbean en in het orkaanseizoen zodat het zo realistisch mogelijk is. De militairen trainen daarom ook op meerdere eilanden, gezamenlijk met lokale en civiele autoriteiten.
Aan Caribbean Coast nemen naast Nederland ook Frankrijk en Duitsland deel. Nederland neemt zowel de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht deel. De Marine neemt deel met Zr.Ms. Snellius, Groningen, Pelikaan en Johan de Witt. Het amfibische transportschip Zr.Ms. Johan de Witt vertrekt vandaag uit Den Helder, de andere schepen zijn al in het gebied. De luchtmacht neemt deel met drie helikopters en de landmacht stuurt ondersteunende eenheden van de genie, geneeskunde en civiel-militaire samenwerking. In totaal doen ruim 700 Nederlandse militairen mee. De oefening duurt van 9 tot en met 19 september.

Bron: Schager Weekblad / Defensie