Door defensie op zijspoor gezette veteraan krijgt gelijk

Een door Defensie op een zijspoor gezette Afghanistan-veteraan is door de hoogste rechter volledig in het gelijk gesteld. De man deed meerdere missies in Afghanistan en was daar zelfs de rechterhand van oorlogsheld Gijs Tuinman, maar verloor de voor zijn werk cruciale Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) omdat hij een Servisch-Zweedse vrouw heeft.

gijs tuinman

De Raad van State heeft bepaald dat Defensie niet alleen fout zat maar die verklaring ook moet teruggeven. Door het verlies van de VGB in de hoogste categorie (A) mocht de man niet meer werken als militair attaché op de Nederlandse ambassade in Servië.

Advocaat Michael Ruperti laat weten dat zijn cliënt zijn baan terugeist en een forse schadevergoeding zal vragen.

De militaire inlichtingendienst MIVD gaf als reden voor de intrekking dat de dienst geen informatie gebruikt van de Servische geheime dienst. Daardoor kon niet worden beoordeeld of de vrouw een veiligheidsrisico vormde. Dit terwijl de vrouw al wel voor het Zweedse ministerie van Defensie werkte en daar ook was gescreend.

Defensie krijgt in het oordeel van de Raad van State stevige kritiek. Zo werd zelfs het feit dat de partner van de veteraan inmiddels zélf was aangenomen op de Nederlandse ambassade in Belgrado, niet gezien als reden om de verklaring alsnog te verstrekken.