De vlooteenheden van de Marine

https://noventas.mobi/index.php/de-vlooteenheden-van-de-marine/

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. De Koninklijke Marine is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

Schepen

De schepen bij de marine heten ook wel vlooteenheden. Er zijn 3 categorieën vlooteenheden: grote bovenwatereenheden, kleine bovenwatereenheden en onderwatereenheden.

Zr. Ms. Bruinvis

Zr. Ms. De Ruyter

Zr. Ms. De Zeven Provinciën

Zr. Ms. Dolfijn

Zr. Ms. Evertsen

Zr. Ms. Friesland

Zr. Ms. Groningen

Zr. Ms. Holland

Zr. Ms. Johan de Witt

Zr. Ms. Luymes

Zr. Ms. Makkum

Zr. Ms. Mercuur

Zr. Ms. Pelikaan

Zr. Ms. Rotterdam

Zr. Ms. Schiedam

Zr. Ms. Snellius

Zr. Ms. Tromp

Zr. Ms. Urania

Zr. Ms. Urk

Zr. Ms. Van Amstel

Zr. Ms. Van Speijk

Zr. Ms. Vlaardingen

Zr. Ms. Walrus

Zr. Ms. Willemstad

Zr. Ms. Zeeland

Zr. Ms. Zeeleeuw

Zr. Ms. Zierikzee

Marineopleidingsvaartuig Van Kinsbergen

Duikvaartuigen Argus, Cerberus, Hydra, Nautilus en Soemba

Grote bovenwatereenheden

De marine heeft de volgende grote bovenwatereenheden:
6 fregatten, waaronder 2 multipurposefregatten en 4 luchtverdedigings- en commandofregatten;
2 amfibische transportschepen, ook wel landing platform docks (LPD’s) genoemd;
1 logistiek ondersteuningsschip;
4 patrouillevaartuigen, ook wel Ocean-going Patrol Vessels (OPV’s) genoemd.

Kleine bovenwatereenheden

De marine heeft de volgende kleine bovenwatereenheden:
6 mijnenbestrijdingsvaartuigen;
2 hydrografische opnemingsvaartuigen;
1 torpedowerkschip;
1 ondersteuningsvaartuig in het Caribisch gebied;
1 zeilend opleidingsschip;
1 marineopleidingsvaartuig;
4 duikvaartuigen.

onderzeeboot

Onderwatereenheden

De marine heeft de volgende onderwatereenheden:
4 onderzeeboten van de Walrusklasse.

Zijner Majesteits

Als schepen bij de marine in dienst komen, krijgen ze de toevoeging Zr. Ms. (Zijner Majesteits) voor hun naam. Ze varen voor de koning. Als het staatshoofd geen koning is maar een koningin, krijgen alle schepen de toevoeging Hr. Ms. (Harer Majesteits).

Waar komt de naam van een schip vandaan?

Schepen zijn vernoemd naar historische personen, zeehelden en steden of provincies. Bijvoorbeeld:
De fregatten Van Speijk, Tromp en De Ruyter dragen de naam van een Nederlandse zeeheld.
Het luchtverdedigings- en commandofregat De Zeven Provinciën is vernoemd naar het vlaggenschip van admiraal De Ruyter (1607-1676).
De mijnenjagers zijn vernoemd naar steden die een sleutelrol speelden in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

Wat betekent de letter op de boeg van een schip?

Schepen van NAVO-landen worden aangeduid met een letter, gevolgd door een cijfercombinatie. De letter:
F staat voor fregat;
M staat voor mijnenbestrijdingsvaartuig;
L staat voor landingsvaartuig;
P staat voor patrouilleschip;
A staat voor auxiliary ofwel hulpschip, zoals de bevoorradingsschepen;
Y is gebruikelijk voor sleepboten.