De reservist wordt steeds belangrijker

De reservist is in opmars. Het uitgedunde leger zoekt zijn toevlucht tot burgers die in geval van nood kunnen bijspringen. Tien procent van het werk wordt inmiddels al gedaan door reservisten, en hun aandeel wordt nog veel groter. Maar is dat verstandig?

Lees het verhaal van slager Ruud de Bruin, slager schiet met scherp

Lees het volledige artikel van het AD.

Meer over Kops Nationale Reserve
Het Korps Nationale Reserve (Natres) bewaakt en beveiligt het Nederlandse grondgebied. De Natres bestaat uit ongeveer 3.000 reservisten. Zij vervullen hun functie naast een burgerbaan of studie. In 2014 vierde het korps zijn 100-jarig bestaan.

Taken van Natres Korps Nationale Reserve
Het werk van de reservisten van het Korps Nationale Reserve bestaat uit:

bewaken en beveiligen van vitale objecten in Nederland: bijvoorbeeld militaire locaties, havens en energiecentrales.
militaire steun bij rampenbestrijding: bijvoorbeeld bij watersnood, of het afzetten van gebieden bij uitbraken van dierziekten.
militaire steun bij handhaven openbare orde en veiligheid;
ondersteunen van hun eigen brigade bij grote oefeningen;
ondersteunen bij militaire transporten in Nederland;
ondersteunen militaire eenheden tijdens vertrek of terugkeer van uitzending;
militaire steun bij grote evenementen, bijvoorbeeld de Vierdaagse van Nijmegen;
ceremoniële activiteiten, bijvoorbeeld Prinsjesdag en herdenkingen.

Eenheden
Het Korps Nationale Reserve bestaat uit 10, 20 en 30 Natresbataljon. Ook heeft de Natres een muzikale eenheid: de Fanfare Korps Nationale Reserve.

Embleem van het Korps Nationale Reserve.

Natres

Het embleem van het Korps Nationale Reserve symboliseert het Nederlands grondgebied in wit. Doorsneden door een rivier en grenzend aan zee (beiden in blauw). Hierover ligt een roodgekleurd beschermend zwaard. De kleuren verwijzen naar de Nederlandse vlag.

Voor 10, 20 en 30 Natresbataljon zijn er 3 varianten. Op het embleem is het zwaard, zowel de rand als de stilering, uitgevoerd in zilver. Links van het zwaard staan de cijfers van het bataljon.

Overal in Nederland
Het Korps Nationale Reserve is actief in Nederland. In vrijwel alle provincies zijn kazernelocaties met eenheden te vinden. Reservisten wonen meestal in de buurt van hun kazerne. Zo zijn ze bij calamiteiten snel beschikbaar voor militaire inzet of civiele bijstand. De stafdetachementen van de bataljons zitten in Havelte (10 Natresbataljon), Den Haag (20 Natresbataljon) en Oirschot (30 Natresbataljon).