De marinierskazerne in Vlissingen wordt in 2020 in gebruik genomen.

Dat betekent een vertraging van nog eens een maand of tien. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van defensie zei dat dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Dit meldt de PZC.

Oorspronkelijk was de bedoeling dat de marinierskazerne in 2017 open zou gaan. Twee jaar geleden werd bekend dat de bouw twee jaar vertraging opliep en dat de kazerne pas in 2019 open zou gaan. Nu schuift het nog eens met een maand of tien op.

Gronddossier

De oorzaak hiervan: het gronddossier. De ondertekening van de erfpachtovereenkomst is gebeurd zonder afspraken te maken over eventuele extra kosten bij de bouw en het bouwrijp maken van het terrein. Die risicoverdeling gebeurt op basis van onderzoeken over onder andere archeologie, bodemgesteldheid en de geurcontour rondom de nabij gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie.
De bodemonderzoeken zo goed als voltooid. Maar de totale financiële risico’s zijn nog niet helder. En over wie precies eventuele extra kosten moet gaan betalen overlegt defensie nog met de provincie.