De Kruif: “Waterloo ultiem voorbeeld van vechten voor vrede en vrijheid”

https://noventas.mobi/index.php/de-kruif-waterloo-ultiem-voorbeeld-van-vechten-voor-vrede-en-vrijheid/

De Koninklijke Landmacht herdacht vanmiddag dat de Slag bij Waterloo 200 jaar geleden plaatsvond. Aan de ceremonie op militair oefenterrein de Vlasakkers in Amersfoort namen 350 militairen deel. Hierbij aanwezig waren detachementen van alle destijds deelnemende Nederlandse regimenten en korpsen.

lm-de-kruif-luit-gen-jpg
Archieffoto: luitenant-generaal Mart de Kruif.

Napoleon vond zijn Waterloo door toedoen van een internationale coalitie, met als kern een Pruisisch en een Brits-Nederlands leger. De Nederlandse bijdrage was van doorslaggevend belang. Onder leiding van de Prins van Oranje, de latere koning Willem II, vochten 30.000 Nederlanders mee. “Het was een inzet van vrijwel alles waarover men op dat moment beschikte”, aldus Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif. Volgens De Kruif kwam 24% van de Nederlandse militairen om of raakte gewond. Ter vergelijking: in de meidagen van 1940 was dat 3%.

Goede uitgangspositie
Tijdens de Slag bij Quatre-Bras, 2 dagen voor ‘Waterloo’, brachten de Nederlanders oprukkende Franse troepen tot staan. Hierdoor ontstond een goede uitgangspositie voor de geallieerde troepen bij Waterloo. Hier wisten Nederlandse eenheden vervolgens nog het tij te keren op kritieke momenten in het verloop van de slag. Zo stopte de Nederlandse generaal Chassé met zijn divisie Napoleons laatste troef, de Keizerlijke Garde. Kolonel Detmers’ brigade joeg deze garde vervolgens in de armen van de Pruisische troepen, waarmee de slag definitief werd beslist.

quatre-bras-en-waterloo

Massale inzet uniek
“Onze inzet bij Quatre-Bras en Waterloo is het ultieme voorbeeld van vechten voor vrede en vrijheid”, stelt De Kruif. “Op geen moment in de geschiedenis van de Koninklijke Landmacht zijn we zo massaal ingezet en hebben samen met onze geallieerde wapenbroeders zo een groot resultaat weten te realiseren.”