Dapperheidsonderscheidingen uitgereikt: “je kunt niet anders dan diep onder de indruk zijn”

“Te midden van chaos, onder extreme druk en met gevaar voor eigen leven stelden zij het belang van de missie en dat van anderen voorop.” Dat zei minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag in Apeldoorn, waar ze 14 militairen eerde met een dapperheidsonderscheiding.

De militairen verrichtten hun heldendaden in Afghanistan, voor de kust van Somalië, boven Kosovo en in Zuid-Soedan. Een van hen is landmachtkapitein Joep.
Deze toenmalige luitenant nam in 2007 als ploegcommandant deel aan verschillende grote operaties in Afghanistan.

Hevig gevecht
Bij een daarvan komen hij en de 2 ploegen waaraan hij leiding geeft in een hinderlaag. Het gevecht is hevig, wat communiceren vrijwel onmogelijk maakt. Joep verlaat zijn voertuig en haalt bij de voorste voertuigen informatie op. Daar stelt hij vast dat de munitie bijna op is en het voorterrein waarschijnlijk vol ligt met explosieven. Hij breekt het gevecht af om zijn mensen niet onnodig in gevaar te brengen.
Gevaarlijke voetpatrouille
Na een paar dagen loopt een van zijn ploegen opnieuw in een hinderlaag. Met gevaar voor eigen leven schakelt de luitenant een mitrailleursnest uit. Ook redt hij een collega door hem weg te trekken voor een inslaande raketgranaat. Weer een paar maanden later leidt Joep een zeer gevaarlijke en complexe nachtelijke voetpatrouille. Op 25 meter afstand van de vijand wint hij inlichtingen in.
Bijleveld: “Zijn ploegleden hadden het volste vertrouwen in hem. Niet alleen door zijn open, stabiele en warme karakter, maar ook vanwege zijn verstand van zaken en enorme tactische inzicht.”

De minister onderscheidde de kapitein met de door de Koning toegekende Bronzen Leeuw.

Dappere daden
Bijleveld vertelde ook over de dappere daden van de andere militairen die vandaag in de schijnwerpers staan. “Als je deze verhalen hoort, dan kun je niet anders dan diep onder de indruk zijn”, aldus de bewindsvrouw.

Behalve de Bronzen Leeuw reikte ze 2 keer het Bronzen Kruis uit, 5 keer het Kruis van Verdienste en 6 keer het Vliegerkruis. Lees de verhalen van de 14 onderscheiden militairen.

Bron: Defensie