Commando’s eisen medisch onderzoek na teveel giftige gassen op schietbaan

Veertien commando’s die hebben geschoten op een schietbaan waar te hoge concentraties schietgassen zijn gemeten, eisen een medisch onderzoek. Ook stellen ze defensie aansprakelijk voor eventuele blijvende gezondheidsklachten als gevolg van de oefeningen.
De groep commando’s is woedend op de top van defensie bleek afgelopen weekend omdat ze hen op schietbaan Markiezaat in Bergen op Zoom hebben laten oefenen terwijl er al sinds juli 2015 een dringend advies ligt om dat daar niet meer te doen. Ze ademen er teveel giftige dampen in, blijkt uit een intern rapport dat begin 2016 naar de legertop is gestuurd.
Dat komt omdat de afzuiginstallatie te zwak is voor de zeer intensieve schietoefeningen van Defensie. Een commando verklaart tegenover deze krant dat schieten op Markiezaat voelt alsof ‘je na afloop een paar pakken sigaretten hebt gerookt. ,,Na het schieten blijft er één tot twee dagen zwart spul uit de neusgaten komen.’’
In februari van dit jaar is de legertop nogmaals geadviseerd om niet meer op Markiezaat te schieten, maar pas op 19 september is er daadwerkelijk een schietverbod ingesteld.

Maatregelen
Volgens Landmachtgeneraal Leo Beulen is dat een communicatiefout die niet had mogen gebeuren, maar volgens hem is er tussen februari en afgelopen september geen sprake geweest van een onveilige situatie. Begin 2016 zijn er al maatregelen genomen.
Zo is volgens hem de intensiteit van de schietoefeningen verminderd, werden instructeurs vaker gewisseld, zijn er langere pauzes tussen de schietoefeningen gehouden en is de luchtafzuiging verbeterd. Na deze maatregelen is de baan gekeurd en in orde bevonden, blijkt uit een document van de keuringsinstantie. Er hebben zich ook geen commando’s meer hebben gemeld met gezondheidsklachten, zo verklaarde Beulen.

Kwaad bloed
Maar die reactie zet alleen nog maar meer kwaad bloed bij militairen die zich grote zorgen maken over hun gezondheid. Ze voelen zich totaal niet serieus genomen. Commando’s verklaren – anoniem omdat ze niet bekend mogen worden uit veiligheidsoogpunt – dat ze ‘zeker weten’ dat er tot het verbod van woensdag 19 september nog steeds met hoge intensiteit werd geschoten. En ook de andere maatregelen zijn volgens hen niet gecommuniceerd met de mensen die er moesten werken. ,,Fuckin hell…waarom wordt de waarheid niet verteld? Ik heb nooit iets gehoord over wisselen en aanpassen schietoefeningen,’’ verklaart een van hen.

Ook maken huidige en voormalige commando’s zich zorgen over de periode vóór juli 2015, toen de te hoge concentraties schietgassen voor het eerst aan het licht kwamen en zijn gemeld bij de leiding. Er zijn militairen die al op bijna 10 jaar op die baan komen. Een commando verklaart: ,,Ik kan je vertellen dat wij in 2008 bloedtesten hebben laten doen en dat wij toen minimaal 4x boven de wettelijke toegestane hoeveelheid lood in ons bloed zaten.’’

Medisch onderzoek
Veertien commando’s hebben zich inmiddels gemeld bij advocaten Michael Ruperti en Vincent Dolderman. Ze willen dat er een groot gezondheidsonderzoek komt naar de effecten van de blootstelling aan te hoge concentraties schietgassen op deze schietbaan. Ook stellen ze defensie aansprakelijk voor alle blijvende klachten die hierdoor eventueel zijn veroorzaakt. ,,Een aantal jongens is de veiligheidsincidenten goed zat. We hebben gezien wat er bij dodelijke ongelukken in Mali en Ossendrecht is gebeurd. Daar was al heel lang vanalles mis. Ook op deze schietbaan was al heel lang bekend wat de problemen waren, maar de commando’s geven aan dat er gewoon door is geoefend,’’ zegt advocaat Dolderman.

Advocaat Ruperti vindt het onbegrijpelijk dat de legertop net doet alsof er niets aan de hand is. ,,De commando’s zijn ontzettend boos omdat er volgens hun helemaal niets is gecommuniceerd over de zorgelijke situatie op de schietbaan. Dan moet je deze mensen serieus nemen en niet vervallen in woordspelletjes.’’

Bron: AD / Markiezaat / Defensie