Commando-overdracht vliegbasis Leeuwarden

https://noventas.mobi/index.php/commando-overdracht-vliegbasis-leeuwarden/

Op vrijdag 28 augustus 2015 draagt kolonel-vlieger Gerbe Verhaaf tijdens een ceremoniële plechtigheid het commando van de vliegbasis Leeuwarden over aan kolonel-vlieger Denny Traas.

In Den Haag komt Verhaaf bij de bestuursstaf van het ministerie van Defensie. Traas is op de Leeuwarder basis een oude bekende. Hij was van 2006 tot 2008 commandant van het 322 squadron en daarna drie jaar plaatsvervangend basiscommandant.

De commando-overdracht vindt om 14.30 uur plaats op de vliegbasis onder toeziend oog van het basispersoneel, militaire autoriteiten en genodigden. Na een toespraak van de huidige commandant wordt het bevel overgedragen aan zijn opvolger. De plechtigheid wordt afgesloten met een toespraak van de nieuwe basiscommandant gevolgd door een fly-by van F-16´s.