CDA wil weer militaire dienstplicht

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma pleit voor herinvoering van de militaire dienstplicht. Het moet volgens hem stapsgewijs weer worden ingevoerd en het moet voor zowel jongens als meisjes gaan gelden. Dit meldt het AD.

Hij ziet de verplichte dienstplicht als een verbindend element tussen jongeren. “Het is fnuikend als een samenleving zijn onderlinge binding verliest.” Over de lengte van de militaire dienstplicht “valt te praten”, “Een jaar misschien. Of een half.”

Twee jaar geleden pleitte hij al voor een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren. Hij houdt ook dit keer de optie open voor vervulling van de dienst bij politie en mogelijk de zorg. “Maar het begint bij de militaire component. Stapsgewijs, want de krijgsmacht moet het wel aan kunnen.”

In de Tweede Kamer is geen steun voor herinvoering van de militaire dienstplicht. Buma heeft er nog niet over gesproken met andere partijen. Hij wil eerst een maatschappelijk debat hierover losmaken.

Aan de dienstplicht kwam in 1996 feitelijk een einde door de opschorting van de opkomstplicht. Sindsdien is er een beroepsleger.