Vliegbasis Volkel zoekt en traint zelf personeel

Vliegbasis Volkel gaat bij wijze van proef zelf mensen werven in de directe omgeving, mét garantie op een baan en stationering op Volkel. Mogelijk het voorbeeld voor de rest van Nederland. hiermee wordt voorkomen dat aspirant militairen een opleiding doen en dan maar af moeten wachten waar ze komen te werken. Volkel is gestart met ‘de proeftuin’: een pilot om dichter bij huis mensen te zoeken én te plaatsen. Op Volkel is het eerste ‘klasje’ met elf toekomstige bewakers gestart. Over een week of tien zijn ze klaar voor het echte werk.

Opleiding met baangarantie
Volkel biedt nu, met de opleiding in eigen huis en de garantie dat nieuwe collega’s gegarandeerd ook op Volkel komen te werken. Uitzending op missie naar het buitenland – voor veel militairen niet bepaald een pretje – kan in een enkel geval ook kwijtgescholden worden. Ze tekenen na hun opleiding een contract voor 4, 6 of 8 jaar en krijgen een baangarantie, binnen of buiten Defensie. Te beginnen bij de beveiliging maar mensen kunnen zich ook opwerken naar andere functies, bijvoorbeeld de marechaussee.

Afgelopen maanden heeft Volkel in de verre regio overal voorlichting gegeven over de nieuwe manier van werven en opleiden. Dat heeft geleid tot een klasje met elf kandidaten die nu in opleiding zijn. Ze hebben onder andere al leren omgaan met wapens en bijvoorbeeld kompas lezen. Half november is de klas begonnen aan het vervolg: een vaktechnische opleiding van tien weken waarbij de dames en heren alles over Volkel en het terrein leren, hun bevoegdheden en hoe ze moeten optreden.

Later wordt wellicht deze aanpak ook gebruikt voor de werving van technici en logistiek personeel.
Proeftuinen brengen nieuw personeelsmodel Defensie dichterbij

Staatsecretaris Barbara Visser heeft jl. vrijdag de aftrap gedaan voor de zogenoemde proeftuinen. Die brengen nieuwe HR-vormen (human resources) in de praktijk. Dit moet Defensie halverwege volgend jaar in stappen naar een nieuw personeelssysteem en bijbehorende nieuwe organisatie brengen. Hiermee moet Defensie de (toekomstige) uitdagingen op personeelsgebied het hoofd kunnen bieden.

Met de tijden zijn ook de wensen van het Defensiepersoneel veranderd. De arbeidsmarkt en Defensie-operaties veranderen en vragen om flexibele oplossingen. Die zijn niet mogelijk met het huidige personeelssysteem. Daarom werkt Defensie toe naar een nieuw model: dichter bij de praktijk van het personeel, de commandanten en operaties.

Zo hoopt de krijgsmacht personeel te behouden en nieuw personeel flexibel aan zich te binden. Een nieuw personeelsmodel is een grote verandering. Dat is niet in 1 keer voor iedereen te veranderen.

Daarom start nu op 3 plekken proeftuinen: bij 13 Lichte Brigade (Oirschot), op Vliegbasis Volkel, de Defensie Gezondheidszorg Organisatie en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (Vredepeel).

Wat zijn proeftuinen?
In de proeftuinen wordt in de praktijk onderzocht wat wel en wat niet werkt. Getest worden onder meer:

Flexibele contractvormen die beter aansluiten op de behoeften van nieuw en huidig personeel;
Regionale werving, keuring, selectie en aanstelling;
Betere en begeleiding van individuele medewerkers in hun loopbaanontwikkeling;
Intensieve regionale samenwerking met relevante spelers.
De proeftuinen zijn bewust decentraal: dicht bij de operatie, het personeel en regionale partners.
Dichter bij de operatie en het personeel voor meer maatwerk. Dit vergroot het loopbaanperspectief doordat beter is in te spelen op interne en externe kansen.

Dicht bij regionale partners voor meer maatschappelijke verankering en samenwerking met partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Daarbij wordt de samenwerking op het gebied van recruitment en opleiden geprofessionaliseerd.

Nieuw HR-model
Op basis van de ervaringen uit de proeftuinen wordt een nieuw personeelssysteem ontwikkeld. Dit vervangt uiteindelijk het Flexibel Personeel Systeem (FPS). In het nieuwe systeem staat niet het vervullen van functies, maar het ‘lezen’ van mensen voorop. Wat zijn iemands ambitie, vaardigheden en capaciteiten? Waar ligt de persoonlijke groei? Iedereen wordt gezien als talent. Defensie wil het beste uit mensen naar boven halen.