Boekholt-O’Sullivan Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten

Elanor Boekholt-O’Sullivan is per 1 oktober Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten. Als generaal-majoor neemt ze de functie over van haar ranggenoot Eric Schevenhoven, die met functioneel leeftijdsontslag gaat. Boekholt-O’Sullivan voert als commodore nu nog het bevel over het Defensie Cyber Commando.

Momenteel wordt gewerkt aan de zogenoemde ‘5e Generatie Luchtmacht’. Die opereert niet alleen met F-35-jachtvliegtuigen, maar zet ook MQ9-reaper onbemande vliegtuigen en gemoderniseerde helikopters en transportvliegtuigen in. Dat gebeurt voor de eigen krijgsmacht en in coalitieverband. Boekholt-O’Sullivan is voorgedragen op het kunnen ‘aansturen van de vernieuwing en verandervermogen’. In haar nieuwe functie is ze immers verantwoordelijk voor onder meer de integrale interne bedrijfsvoering bij de luchtmacht.

Koersvast
Andere competenties van Boekholt-O’Sullivan zijn visie en durf. Ze is omgevingsgericht, heeft overtuigingskracht en is in staat tot samenbindend leiderschap. De luchtmachtofficier communiceert duidelijk, heeft goede netwerken, is organisatiegericht en creatief. Ze heeft bewezen koersvast te zijn en heeft een brede ervaring in onder meer Inlichtingen & Veiligheid, informatiegestuurd optreden en operationele en operatie-ondersteunende functies.

De in Ierland geboren Boekholt-O’Sullivan begon haar militaire carrière in 1994 als assistent-luchtverkeersleider. In 1998 voltooide ze haar opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie tot officier Inlichtingen en Veiligheid. Daarna deed zo onder meer ervaringen op bij de Groep Geleide Wapens De Peel, als analist bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, als pelotonscommandant en als adviseur van de plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten.

Hoofd Innovatie Luchtmacht
Boekholt-O’Sullivan deed in 2008 uitzendervaring op in Afghanistan. Ze trad er onder meer op als projectleider voor de wederopbouw van de burgerluchtvaart.

Enkele jaren na het volgen van de Hogere Defensie Vorming en haar belangrijke rol bij het herstructureren van het Joint IV Commando (JIVC), was ze hoofd Innovatie bij de Luchtmacht. In 2016 werd ze commandant Vliegbasis Eindhoven. Sinds 2018 vervult Boekholt-O’Sullivan haar huidige functie.
Vulling Defensie stijgt licht, uitstroom lager

De Defensieorganisatie groeit dit jaar met 1.000 functies. Daarvan zijn er inmiddels 750 gerealiseerd. Ondanks deze groei steeg de vulling van militaire functies met 0,3% naar 79%. Op dit moment heeft Defensie 9.000 openstaande militaire functies, deels doordat de organisatie de afgelopen jaren met 6.000 functies (militair en burger) is toegenomen. Dit staat in de vandaag verschenen Personeelsrapportage over de 1e helft van 2020.

De rapportage laat zien hoe het personeelsbestand zich het afgelopen half jaar kwantitatief ontwikkelde. Ook geeft het 1e indruk van de invloed van het coronavirus, inclusief de werkbeleving. Dit laatste laat een aanzienlijke verbetering zien van de motivatie, tevredenheid en het vertrouwen in de toekomst. Dit komt het personeelsbehoud ten goede.

Werving
Ook positief is dat er in de 1e helft van 2020 2.000 mensen meer solliciteerden dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd echter daalt de realisatie van de externe wervingsopdracht, van 59% naar 48%. Het is nog niet duidelijk wat hierbij de invloed van de coronacrisis is. De volgende rapportage moet duidelijk maken of deze daling doorzet of kan worden omgebogen.

Instroom
In de 1e helft van 2020 stroomden er 1.535 militairen en 1.190 burgermedewerkers in. Vergeleken met een jaar eerder zijn dat 17% minder militairen en 20% meer burgers. Naast de normale instroom van militairen gingen er ook 123 herintreders aan de slag. Het percentage vrouwen (militair, reservisten en burger) steeg van 14,3% naar 15,2%.

Uitstroom fors lager
De uitstroom van militairen is met 21% fors lager dan dezelfde periode vorig jaar. Deze daling hangt mogelijk samen met de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord dat alle onderofficieren en officieren bij voldoende functioneren een vaste aanstelling krijgen. Ook is de opleidingsuitval bij initiële opleidingen gedaald van 429 militairen naar 343 militairen. De reguliere uitstroom is gedaald van 559 naar 508, vooral door de keuze van oudere militairen voor de nieuwe diensteinderegeling. Deze militairen blijven dus langer in dienst.

Coronacrisis merkbaar
De impact van de coronacrisis is inmiddels merkbaar. De keuringen en selecties lagen een aantal weken nagenoeg stil, net als de opleidingen. Daardoor stromen minder militairen door naar de operationele eenheden. Inmiddels zijn deze processen weer opgestart. In de volgende rapportage wordt duidelijk of er in 2020 echt een achterstand is opgelopen.