Voormalig Vliegbasis Twenthe houdt uitverkoop

Het voormalige defensiegebouw ‘t Vaneker wordt gesloopt en doet haar inventaris in de verkoop. Zelfs de beukenhagen die het defensiecomplex omringen krijgen een kans op een tweede leven. ,,De bars zijn te groot voor de mancave in de tuin.”

Altijd al een bar gewild waar militairen tot in de late uurtjes jenever dronken, een spoelkeuken waar het rantsoen werd gemaakt of een beukenhaag die de legerjeeps in de schaduw moest zetten? Volgende week begint de veiling van de inventaris van het voormalige defensiecomplex van het militaire vliegveld Twenthe.

Bekijk preview

De veiling begint op 20 februari. Op donderdag 27 februari tussen 10:00 uur en 12:00 uur is er een kijkdag aan de Zuidkampweg 18 in Enschede. De online veiling sluit op maandag 2 maart om 20:00 uur. Bieden kan hier.

Voormalige Vliegbasis Twenthe
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zagen de Duitsers potentie in het voormalige vliegveld Twenthe en bouwden het uit tot 2.000 hectare, inclusief diverse kampen met legeringsgebouwen en voorzieningen op afstand van de vliegbasis. Op ’t Vaneker, het voormalig Zuidkamp, werden gebouwen neergezet voor verblijf en ontspanning, kantoren, garages, een ziekenhuis, enz. Deze historische gebouwen zijn als boerderij gecamoufleerde bunkers om bescherming te bieden tegen bombardementen.

De Nederlandse luchtmacht, die het terrein na de oorlog in gebruik nam, liet de Duitse bebouwing staan en voegde toe wat men nodig had, waaronder het pand Z95, dat dienst deed als bedrijfsrestaurant. Het was echter niet meer nodig om de aanvullende gebouwen in dezelfde ‘camouflage-architectuur’ te bouwen als de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog deden, waardoor deze later gebouwde panden niet passen binnen de gewenste uitstraling van ’t Vaneker.

Het defensiecomplex zal dan ook gesloopt worden, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk percentage van hoogwaardig hergebruik van de vrijkomende materialen. Bij de sloop worden niet alleen zoveel mogelijk bouwmaterialen hergebruikt, ook voor de inboedel wordt door middel van deze veiling een nieuwe bestemming gezocht.

Beukenhagen
Het voormalige defensiecomplex Z95 is omringd door beukenhagen, de natuurlijke afscheiding die veel gebruikt wordt in ‘t Vaneker. Als veilingstuk geven we de beukenhagen een tweede leven als tuinafscheiding.

Bron: onlineveilingmeester.nl
CDS: gevolgen Europa, NAVO en Nederland ingrijpend als Rusland daad bij woord voegt

“Vrijheid is als zuurstof. Pas als het weg is, realiseer je je hoe erg je het nodig hebt.” Dat drukte Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer jongeren op het hart. Hij sprak hen gisteravond in Den Haag toe ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid.
“Puur het gegeven dat wij vrij zijn, betekent niet dat onze vrijheid nu niet wordt bedreigd”, vervolgde Bauer en schetste een overzicht van mogelijke gevaren vanuit Noord-Afrikaanse landen, Afghanistan, het Midden-Oosten, maar vooral uit Rusland. Bauer sprak over spionage en cyber, maar ook over het gedrag op militair gebied. Volgens hem heeft de Russische federatie heel krachtige middelen om onze vrijheid, onder druk te zetten. “Mocht Rusland besluiten de daad bij het woord te voegen, dan zijn de gevolgen voor Europa, de NAVO en Nederland heel ingrijpend”, waarschuwde hij. “Het Russische leiderschap voelt zich in steeds grotere mate bedreigd en omsingeld door westerse allianties.”..
Dus doet het volgens Bauer meer om de eenheid van westerse bondgenootschappen te verstoren. Met name de NAVO wordt als belangrijkste toekomstige tegenstander genoemd. De CDS zei dat Rusland, vanwege het militaire overwicht in de regio, in korte tijd enorm veel leed kan aanrichten. Dat het land bovendien veel sneller politieke en militaire besluiten kan nemen dan de NAVO. De Russen concentreren veel sneller eenheden ter plaatse, hebben modern materieel en steeds beter opgeleid personeel.

Cyberoorlog met Rusland
Bauer: “Daarnaast beschikt Rusland over tactische nucleaire wapens als dwangmiddel. Het levert militair voordeel op. Want ook al is het militair strategische vermogen van het verenigde westen vele malen groter dan dat van Rusland… De vuist kan pas echt gebald worden ‘in the long run’, met hulp van de Verenigde Staten. Een cruciale partner, die logischerwijs nu niet met al haar arsenaal in Europa klaarstaat. De NAVO is verenigd en met elkaar op haar sterkst. Elke wankeling in de onderlinge solidariteit geeft Rusland het vertrouwen sterker te staan en bij serieuze aantasting van hun veiligheidsbelangen uiteindelijk over te gaan tot actie. In dat licht is het ook begrijpelijk waarom zij niet alleen militaire capaciteiten inzetten om de positie van de NAVO te verzwakken.” De cyber- en info-opsmachine draait op volle toeren. Bauer spreekt zelfs van een cyberoorlog met Rusland, gezien de inbraken bij de overheid en bedrijven in Nederland. “Dagelijks wordt er geprobeerd om geheimen te stelen, onze strategieën te ondermijnen.”

Inschatting van het gevaar
Bauer zei dat Nederland zich met de aanwezigheid van militairen in Litouwen solidair toont. Ook onderstreept het de kracht van artikel 5: een aanval op 1, is een aanval op ons allen. Maar volgens hem ligt onze zwakte in de snelheid van mobiliseren en de mindere operationele gereedheid van onze gezamenlijke krijgsmachten. ”De NAVO heeft daarmee een grote achterstand op Rusland. We moeten meer op de plank leggen om onze fair share te doen. Dat is waar die 2 procent op slaat.” Volgens hem een getal, gebaseerd op een inschatting van het gevaar dat we lopen en wat we minimaal moeten doen om onszelf daartegen te beschermen.

Krijgsmacht versterken
Structureel krijgt onze krijgsmacht er 1,5 miljard bij. Dit jaar staat er 11 miljard op de defensiebegroting, in 2024 11,6 miljard. “Dat is in 2020 ongeveer 1,80 per Nederlander per dag”, berekende Bauer. “En om en nabij de 1,90 in 2024.” Volgens de CDS zijn we er dan nog lang niet, met de aangerichte schade door jarenlange bezuinigingen. Wat hem betreft moeten we er alles aan doen de vrijheid, die de geallieerden 75 jaar geleden teruggaven, te behouden. “We moeten onze krijgsmacht versterken en beloftes aan onze bondgenoten nakomen. Want alleen dan kunnen we, when the shit hits the fan, roepen: Send in the marines!”

Bron: Defensie