Werving Reservisten Defensie in de knel

Aan de ene kant is het ministerie van Defensie volop bezit met het werven van reservisten, terwijl er aan de andere kant reservisten naar huis worden gestuurd omdat er onvoldoende geld beschikbaar is. Een erg tegenstrijdige situatie.
Reservisten bij Defensie zitten meestal op niet-militaire functies. Denk aan personeelsfunctionaris, technisch adviseur, jurist en ict’er. Mensen die individueel worden ingezet bij onderdelen en volgens Defensie heel hard nodig zijn om te helpen bij het weer op poten krijgen van de door bezuinigingen aangetaste krijgsmacht. Het voordeel voor Defensie is dat ze veelal snel beschikbaar zijn en daarnaast kennis en expertise meebrengen.

Budget
Het budget voor deze reservisten is echter al leeg. Het budget is met tien miljoen euro overschreden. Er moet dus door Defensie bekeken worden welke projecten nog wel doorgang kunnen vinden.
„We gaan door met individueel ingezette reservisten want het concept is een succes gebleken, alleen doen we dat nu allereerst op gebieden waar dat het hardste nodig is. Zoals bij operationele inzet nationaal en tijdens missies in het buitenland, voor de bedrijfsveiligheid en bij opleidingen”, aldus een woordvoerder van Defensie. Daarnaast heeft defensie intern met geld geschoven om meer middelen vrij te spelen voor de reservisten. Het ministerie verwacht geen extra financiële verrassingen in dit dossier.

Reservisten en personeel dat de krijgsmacht deelt met het bedrijfsleven spelen in de toekomstvisie van Defensie een belangrijke rol. Het lukt het leger de afgelopen jaren steeds moeilijker om voldoende personeel te werven, en meer nog om dat personeel vast te houden. Grofweg geldt nu dat ruim één op de vijf militaire functies vacant is.

Specialistische functies
Defensie heeft met name een probleem bij het werven van specialistische banen zoals artsen, vliegers en technici. Deze menen vinden buiten defensie makkelijk een baan. Het idee is nu deze gaten deels te dichten. In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld vrachtautomonteurs die het merendeel van hun tijd bij Scania werken, voor de duur van een missie kunnen worden opgeroepen en ingezet als reservist. Volgens dit model worden al langere tijd artsen uitgezonden.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Iedereen kan reservist worden

De nieuwste arbeidsmarktcampagne doet een beroep op alle Nederlanders. De gisteren gelanceerde campagne draait om reservisten. De campagne heeft een duidelijke boodschap: in iedere Nederlander schuilt een reservist.
Er wordt afgerekend met het vooroordeel dat het ‘parttime militair-zijn’ slechts voor een beperkt aantal beroepsgroepen is weggelegd. De oproep is dan ook: Word flexibel inzetbaar als reservist. Een gewone baan én reservist-zijn gaan samen.

Op grote schermen in NS-stations, in stadsbussen, bij tankstations, op social media en op de radio komt 3 weken lang een rijke schakering beroepen langs. Die zijn gekoppeld aan het reservistenschap. Het levert combinaties op die ogenschijnlijk niet altijd even voor de hand liggen: ‘Basgitarist….en reservist’ of ‘Pizzabakker…en reservist’.

Defensie wil zo een pluriformer aanbod reservisten binnenhalen en tegelijkertijd het draagvlak voor Defensie en ‘de reservist’ vergroten.

Bron: Defensie