Politie gaat postie op het web verbeteren

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft afgelopen week het meerjarenplan gepresenteerd dat de politie op het web moet versterken en vernieuwen. Jaarlijks gaat er 64 miljoen euro extra naar ict-toepassingen en opsporingstechnieken voor de bestrijding van cybercrime en om agenten beter om te laten gaan met big data.

“Om te zorgen dat agenten beschikken over passende middelen om digitale aspecten van criminaliteit te adresseren zullen in deze kabinetsperiode de ict-voorzieningen bij de politie worden doorontwikkeld, zowel in het kader van cybersecurity als cybercrime”, zo laat de minister aan de Tweede Kamer weten. Grapperhaus stelt dat innovatie noodzakelijk is om sneller informatie te kunnen analyseren ten behoeve van forensische technologie, het verbeteren van de opsporing, de aanpak van terreur en de internationale informatie-uitwisseling.

Verder meldt de minister dat er “substantieel geïnvesteerd” wordt in het tegengaan van cybercrime en internationale samenwerking door het aanstellen van 111 agenten bij de landelijke eenheid en 60 agenten met specifieke digitale expertise bij de regionale eenheden. “Criminelen maken immers, misschien nog wel meer dan gewone burgers, volop gebruik van de nieuwe mogelijkheden van internet en onze globaliserende wereld”, aldus de minister.

Bron: seurity.nl
Politie koopt nieuwe patrouillevaartuigen

De komende jaren krijgen de Zeehavenpolitie en de Landelijke Eenheid zes nieuwe patrouillevaartuigen. De schepen worden gebouwd bij Damen Shipyards.

Vanaf medio 2019 neemt de politie drie zeewaardige patrouillevaartuigen en drie patrouillevaartuigen voor de binnenwateren in gebruik. De nieuwe schepen vervangen de huidige vaartuigen. Bij de aanbesteding zijn hoge eisen gesteld aan veiligheid, gezondheid en welzijn, zoals eisen op het gebied van trillingen, geluid en zichtlijnen. De nieuwe schepen voldoen aan de strengere milieueisen die vanaf 2020 gelden.

Helling voor bijboot
De aluminium vaartuigen die op de binnenwateren gaan varen zijn bijna hetzelfde als de zeegaande variant. De grootste verschillen zijn dat de zeegaande vaartuigen zes kilometer per uur sneller kunnen varen (46 km/u) en vijf meter langer zijn (in totaal 25 meter). Achterop deze zeeschepen komt een helling waarvan een bijboot te water kan worden gelaten. Dat maakt het mogelijk om ook bij harde wind de bijboot veilig en snel in te zetten. Bij de huidige vaartuigen wordt de bijboot met een kraan te water gelaten.
De eerste twee patrouillevaartuigen worden in de tweede helft van 2019 gedoopt. De overige schepen volgen in 2020 en 2021.

Inzet politievaartuigen
De politie heeft een toezichthoudende, controlerende en hulpverlenende taak op zowel de recreatie- als de beroepsvaart. Het werkgebied omvat alle Nederlandse vaarwateren, inclusief de Noordzee, zowel overdag als in de nachtelijke uren. Politievaartuigen worden verder ingezet voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen en andere gebeurtenissen. Ook kan de politie de vaartuigen inzetten bij de opsporing van vermiste personen en berging van slachtoffers.

Bron: politie