Derde drugsvangst binnen maand voor Zr.Ms. Groningen in de West

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft voor de 3e keer deze maand een drugstransport onderschept in het Caribisch gebied. Het patrouilleschip wist eergisteren met de Kustwacht Caribisch gebied een zeilboot met 80 kilo cocaïne aan boord te stoppen.

De teller voor de Groningen staat daarmee op 1 ton aan onderschepte drugs in september. Eerder werd al van 2 boten respectievelijk 455 en 465 kilo cocaïne van boord gehaald.

De Groningen en de kustwacht spotten eergisteren in de vroege ochtend op de radar een verdachte go-fast. Zij zagen vervolgens dat de speedboot tot stilstand kwam naast een zeilboot, die in de buurt van de Groningen lag. De go-fast keerde kort daarna terug richting het zuiden.

Metal Shark
2 FRISC’s (razendsnelle onderscheppingsboten) van de Groningen naderden daarop de zeilboot voor een controle. Na overleg met de kustwacht is die overgedragen aan een Metal Shark van het team. Deze patrouilleboot sleepte het vaartuig naar Curaçao.

Bij een uitgebreide controle in de haven van Willemstad werden 3 balen aan drugs gevonden, goed voor 80 kilo. De enige opvarende, een Britse man, is aangehouden. Zowel de drugs als de man zijn overgedragen aan de politie.

Zr.Ms. Groningen is sinds begin juli als stationsschip actief in het Caribisch gebied. Het schip wordt onder meer ingezet voor counter-drugsoperaties en bij humanitaire hulpverlening.

Bol 10-daagseBol 10-daagse

Excuus Defensie voor eerste luitenant Branse (BSB)

Defensie heeft eerste luitenant Ed Branse excuses aangeboden omdat hij persoonlijk is benadeeld. Dat gebeurde nadat hij eind 2014 misstanden bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee had gemeld. Deze bekendmaking was in het belang van de BSB, het daar werkende personeel en de door deze brigade te beschermen personen.

Met zijn melding deed Branse wat Defensie van haar personeel verwacht: het nemen van verantwoordelijkheid en het verbeteren van de veiligheid. De krijgsmacht is hem daarvoor erkentelijk en is blij dat de officier nog steeds bij de Koninklijke Marechaussee werkt. Voor Defensie is het dan ook pijnlijk te moeten vaststellen dat Branse persoonlijk nadeel heeft ondervonden van zijn melding.

Afspraken
Met Branse zijn inmiddels afspraken gemaakt over loopbaanperspectief, eerherstel en compensatie voor de door hem geleden schade. Die was ontstaan doordat Defensie, na melding van de misstanden, een aantal keer onjuist handelde ten opzichte van de militair. Dit leidde tot verstoring van de onderlinge verhoudingen.

Verbeteringen binnen BSB
De Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) heeft de melding destijds onderzocht. In het rapport van 14 juli 2016 constateerde de OIO dat in 2 gevallen sprake was van misstanden bij de BSB. Die zouden gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid. Defensie gebruikte de uitkomst om het integriteitsbeleid te versterken. De constateringen hebben bovendien geleid tot verbeteringen binnen de BSB.

Defensie en Branse hebben besloten om het verleden te laten rusten en gezamenlijk naar de toekomst te kijken.

Bol 10-daagseBol 10-daagse