2 nieuwe schietfaciliteiten voor Speciale Eenheden

De Speciale Eenheden van Defensie krijgen beschikking over 2 nieuwe schietfaciliteiten. Deze komen in Soesterberg en Ossendrecht. Dat meldde staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer.

De nieuwe faciliteiten zorgen ervoor dat de Speciale Eenheden hiermee oefenmogelijkheden krijgen die aan alle moderne eisen voldoen. Dat is voor de commando’s heel belangrijk, zegt Bart de Graaff van het Korps Commandotroepen. “In operaties wil je niet op situaties stuiten die je nog nooit hebt meegemaakt. Trainen zoals je in het echt ook zou vechten, helpt in missiegebieden om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen.’’

De bedoeling is dat de faciliteit in Soesterberg op zijn laatst in 2023 klaar is, terwijl die in Ossendrecht op zijn vroegst 2024 in gebruik wordt genomen. Militairen trainen nu nog op een tijdelijke schietlocatie in Roosendaal.

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) kunnen in de toekomst in Soesterberg terecht. Daar komt de faciliteit op een nieuw in te richten terreindeel op de Sergeant-majoor Scheickkazerne. In Ossendrecht wordt voor het Korps Commandotroepen plaats gemaakt om te trainen op de Koningin Wilhelmina Kazerne. Er is specifiek voor Soesterberg en Ossendrecht gekozen, omdat beide locaties goed bereikbaar zijn voor de Speciale Eenheden.

Schiethuis en snipertoren
De locaties worden met dezelfde faciliteiten ingericht. Zo komt er een close quarter battle live fire-schiethuis, waar zowel met scherp als oefenmunitie kan worden geschoten in een bebouwde omgeving. Ook komt er op de locaties een snipertoren en een 100 meter 270-graden-binnenschietbaan.

Met het oog op de veiligheid komen er mobiele kogelvangers en een videovolgsysteem met intercom, dat vanuit de regiekamer wordt bediend. Daarnaast worden beide banen voorzien van mechanische ventilatie om schietbaangassen af te kunnen voeren.

Met het project is € 25 tot 100 miljoen gemoeid.

Sale / Solden 2021Sale / Solden 2021

Nederland stuurt NAVO-vlootverband aan

Nederland neemt vandaag het commando over van Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). De komende 6 maanden ruimt het vlootverband explosieven in de Noordzee en Oostzee. Ook zorgt het dat de vloot elk moment klaar is voor militaire operaties.

De Koninklijke Marine heeft eens in de 5 jaar de leiding over dit vlootverband. “Dus dat voelt best bijzonder”, vertelt kapitein-luitenant-ter-zee Jan Wijchers. Hij stuurt SNMCMG1 de komende 6 maanden aan. “We hebben mijnenjagers uit onder meer Nederland, België, Duitsland, Estland en het Verenigd Koninkrijk onder ons. Een hele verantwoordelijkheid, maar vooral een eer.”

Het stafschip is het Belgische commando- en logistiek ondersteuningsschip BNS Godetia. “De samenwerking met de Belgen bestaat al 25 jaar, toen onze operationele marinestaven werden geïntegreerd tot 1 staf, Admiraal Benelux (ABNL). Dat een grotendeels Nederlandse staf opereert vanaf een Belgisch platform, is dus heel gebruikelijk.”

Den Helder, 9 December 2020. Een portret van KLTZ1 Jan Wijchers van de mijnendienst die zal aantreden als de nieuwe commandant SNMCMG1.

Veiligheid op zee
Nog steeds liggen er vele duizenden explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in zee. Wijchers: “Met mijnenbestrijdingsvaartuigen gaan we de wateren van Scandinavische landen en Baltische staten af om explosieven te zoeken. Met de mijnenjagers brengen we achtergebleven explosieven in kaart en als het mogelijk is vernietigen we ze. Zo leveren we een directe bijdrage aan de veiligheid op zee; vooral voor de zeevaart en visserij.”

Bij de bouw van windmolens in de Noordzee worden de laatste tijd veel bommen en mijnen gevonden. Door het omwoelen van de zeebodem komen de explosieven bloot te liggen en vormen ze een direct gevaar voor de omgeving. “Deze explosieven kunnen we heel gericht opsporen en ruimen.”

Coronamaatregelen
Het verband vaart dus ook voor de Nederlandse kust en doet in februari Den Helder aan voor een havenbezoek. De bemanning mag dan op de kade dit keer geen familie ontmoeten. De opvarenden blijven in een bubbel; een van de strenge maatregelen om te voorkomen dat een COVID-besmetting ontstaat aan boord.

Oefeningen
Het vlootverband neemt tijdens de inzet ook deel aan diverse oefeningen. Zo trainen de bemanningen in de Oostzee en bij Estland mijnenbestrijding in het hoogste geweldspectrum. Daarnaast oefenen ze wekelijks communicatie, zeemanschappelijke navigatie en calamiteitenbestrijding. Wijchers: “Zo houden we de operationele gereedheid op peil. De NAVO kan ons immers op ieder moment inzetten.”

Sale / Solden 2021Sale / Solden 2021