Thank you for your service

‘We are signing off from the Minusma force.’ Met die woorden geeft Nederland haar verkenningstaak in Mali officieel terug aan de Verenigde Naties. Nederland beëindigt vandaag na 5 jaar haar bijdrage aan de VN-vredesmissie.

Het is 45 graden als de Nederlandse militairen in de houding worden gezet tijdens de ‘end of tour ceremony’. In het bijzijn van Malinese afgevaardigden uit zowel Gao als Bamako bedankt de VN-force commander Nederland voor haar jarenlange inzet.

“Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verder ontwikkelen van VN-operaties in een complexe omgeving. ‘You have set the standard for future peacekeeping operations’.”
Binnen enkele weken zetten de 240 Nederlanders die nu nog in het missiegebied zijn weer voet op Nederlandse bodem. Het 100-koppige redeployment-team blijft de komende maanden om het Nederlandse kamp te ontmantelen. Ook in Bamako blijven nog enkele stafofficieren op het hoofdkwartier.

Minusma
Mali is politiek en etnisch zwaar verdeeld. De afgelopen jaren was er veel extremistisch geweld. Om het land te stabiliseren, zetten de VN in 2013 de Multidimensial Integrated Stabilisation Mission (Minusma) op. Nederland nam de inlichtingentaak op zich. Bijna 6.000 Nederlandse militairen draaiden een uitzending in Mali. Nederland leverde in 2014 450 militairen en bouwde de steun langzaam af tot 250 militairen in 2018.

Trots
De afgelopen 5 jaar voerden Nederlandse militairen meer dan 1.200 eendaagse en 120 meerdaagse patrouilles uit om informatie te verzamelden voor het VN-hoofdkwartier in Bamako.

“Dit is de meest gewelddadige VN-missie in jaren”, zegt directeur operaties generaal-majoor der mariniers Richard Oppelaar tijdens de sluitingsceremonie. “We weten van andere VN-missies dat de weg naar vrede een lange en geen gemakkelijke is. En ook dat we de problemen hier niet in een paar jaar konden oplossen. Ik ben trots op wat jullie in korte tijd hebben bereikt.”

Bron: Defensie

Nederlandse militairen leren Afghanen Talibanleden en criminelen te arresteren

Talibanleden en criminelen oppakken op last van de Afghaanse regering. Hoe Afghaanse militairen dat moeten doen leren ze momenteel van een Nederlands Special Operation Advisory Team (SOAT). Dit wordt gevormd door militairen van het Korps Commando Troepen of van de Maritime Special Operations Force.

De Nederlandse specialisten trainen, begeleiden en adviseren hun Afghaanse collega’s in de planning, uitvoering en afwikkeling van operaties. Dat gebeurt in het Noord-Afghaanse Mazar-e-Sharif. Bij de arrestaties van talibanleden en criminelen staat een Afghaanse officier van justitie de militairen bij.

Afghaanse Special Forces beginnen als rekruut met een 6 maanden durende basisopleiding in Kabul. Afgelopen maand wisten er 192 die met succes af te ronden.
Schieten met scherp
De vervolgopleiding is in Mazar-e-Sharif. Op het programma staan onder meer het toepassen van kleine tactieken, mobiliteit, rechtsstaat, schieten met scherp, navigeren en hoe alert te zijn op IED’s.
De opleiding is gebaseerd op het ‘train the trainer’-concept zodat Afghanen elkaar in de toekomst zelf kunnen trainen.

Komende periode worden Afghaanse Special Forces verder opgeleid in een Train Advise and Assist-traject.

Met adviezen, trainingen en het verlenen van assistentie dragen Nederlandse militairen bij aan het verstevigen van Afghaanse overheidsinstellingen. Denk aan Defensie en politie. Het doel is dat beide organisaties uiteindelijk volledig zelf voor veiligheid en stabiliteit in hun land zorgen. Deze uitdaging is ondergebracht bij de NAVO-missie Resolute Support (RS). Nederland neemt daar sinds 2015 aan deel.