Defensie verwelkomt Henk Kamp als minister

Een oude bekende van de militaire organisatie keert als demissionair minister tijdelijk terug op het departement aan het Haagse Plein. Het is de 69-jarige Henk Kamp. Hij gaat vandaag aan de slag totdat er een nieuw kabinet is.
Kamp is geen onbekende op Defensie. Als VVD-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kreeg hij op 12 december 2002 voor het eerst de leiding over Defensie in handen. Dat gebeurde in het kabinet Balkenende I nadat minister van Defensie Korthals was afgetreden. Kamp kreeg Defensie erbij.

In Balkenende II was Defensie voor Kamp geen neventaak meer. Hij werd benoemd tot minister van Defensie. Dat werd hij wederom in het kabinet Balkenende III.

2002 – 2007
Uiteindelijk leidde Kamp de Defensieorganisatie van 12 december 2002 tot 22 februari 2007. Belangrijkste wapenfeiten in die jaren waren onder meer dat militairen werden ingezet in Afrika, Afghanistan, Bosnië en Irak. Als het aan Kamp had gelegen waren de Leopard 2A6-tanks in inventaris gebleven. Hij pleitte niet alleen voor het behoud ervan omdat je als NAVO moet tonen een geloofwaardige zelfverdedigingsmacht te zijn. Hij meende ook dat je als land de inzet van tanks in missiegebieden niet moest uitsluiten. Kamp had verder te maken met personeelstekorten, vooral onder het vliegende personeel en bij de commandotroepen. Voorts werd hij geconfronteerd met forse bezuinigen op de Defensie-uitgaven. In zijn ambtsperiode ging het om bijna 1 miljard euro.

Bron: Defensie / Archief Rijksoverheid (foto)

Staatssecretaris Barbara Visser wordt minister van Infrastructuur en Waterstaat

Staatssecretaris Barbara Visser stopt per direct bij Defensie en gaat aan de slag als (demissionair) minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Ze volgt, tot er een nieuw kabinet is, Cora van Nieuwenhuizen op. Zij verlaat de politiek voor de functie van voorzitter van Energie Nederland. Dit is de brancheorganisatie voor energiebedrijven.

“Ik ga met pijn in het hart en had graag tot het einde van deze kabinetsperiode mijn werk als staatssecretaris willen doen, maar er is een beroep op mij gedaan”, aldus Visser.

Barbara Visser was de afgelopen kabinetsperiode als staatsecretaris verantwoordelijk voor onder meer materieel, bedrijfsvoering, vastgoed, veiligheid en personeel. Zo kwam onder haar leiding een regeling voor Chroom6 slachtoffers tot stand. Ook werd in kaart gebracht hoe de staat van het vastgoed is en werden er belangrijke stappen gezet op het gebied van (sociale) veiligheid. Verder is begonnen met de vervanging van de totale IT-infrastructuur (Grit) bij Defensie. Dat is het grootste IT project van de Rijksoverheid.

“Ik kijk terug op een prachtige tijd bij Defensie waar veel is bereikt, maar nog veel meer moet gebeuren. Ik heb daarom ook goed nagedacht of ik nu al weg kan gaan, maar ik weet ook dat het ministerie in goede handen achterblijft bij de minister, de commandant der strijdkrachten, de secretaris-generaal en bovenal al die mensen die bij Defensie werken. Want als me iets zal bijblijven is het de passie en de dienstbaarheid van waaruit mensen bij Defensie werken, met de overtuiging een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Ik ben er trots op dat ik deel heb mogen uitmaken van deze organisatie”, aldus Visser.

Er komt voor de resterende kabinetsperiode geen vervanger voor staatssecretaris Visser. Haar portefeuille wordt erbij genomen door minister Bijleveld-Schouten. Zij vindt het jammer dat de staatssecretaris weggaat. “We zijn in de afgelopen –bijna- vier jaar een goed team geworden. De staatssecretaris heeft daarin veel goed werk verricht waar ik haar namens de organisatie voor wil bedanken. Haar overstap naar I&W past daarbij goed in de aard van Defensie; als er een beroep op ons wordt gedaan dan springen we bij. Ik wens Barbara heel veel succes bij I&W.”