Steun voor meer Europese militaire zelfstandigheid, taakspecialisatie en een hoger defensiebudget

De helft van alle Nederlanders wil meer geld uitgeven aan het leger. Decennialang is er alleen maar fors bezuinigd op de krijgsmacht, maar nu Amerika zich steeds meer terugtrekt uit Europa, vinden veel mensen het een goed idee om meer te investeren. Dit meldt het ad.nl.

Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 23.000 Nederlanders van het Instituut Clingendael. De Europese Unie is nu nog zeer afhandelijk van de Verenigde Staten voor de verdediging van ons continent. Maar dat land verschuift de focus steeds meer naar Azië. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de vijf Nederlanders verwachten dat Amerika zich de komende vijf jaar steeds verder zal terugtrekken.

Opvallend is dat de helft van de Nederlanders ook meer geld aan defensie wil uitgeven. Traditioneel staat de krijgsmacht namelijk helemaal niet hoog op de prioriteitenlijst.

Opgeschroefd
De afgelopen jaren is het defensiebudget al fors opgeschroefd. In 2014 gaf het kabinet 7,6 miljard euro uit, volgend jaar is dat 11,6 miljard. Dat bedrag blijft nog altijd ver achter bij de norm die de NAVO heeft afgesproken van 2 procent van al het geld dat in een land wordt verdiend. Nederland zou dan in 2024 nog 7,4 miljard moeten vrijmaken voor de militairen.

Een derde van de mensen die voorstander is van meer Europese zelfstandigheid pleit niet voor meer investeringen. Volgens Clingendael denken deze mensen mogelijk dat er met samenwerking nogal wat valt te besparen door bijvoorbeeld samen spullen in te kopen en taken te specialiseren. Dat zou zo kunnen zijn, schrijven de onderzoekers, maar volgens hen worden daarmee de ernstige tekorten genegeerd die nu al in veel landen bestaan. Er valt weinig te besparen op spullen die er onvoldoende zijn.

 Sint 2020 Sint 2020

Conclusie Clingendael:
Een sterker, zelfredzamer Europa

Concluderend zien we dat de trouwe Atlantische bondgenoot Nederland een strategische wending naar Europa maakt: 79% denkt dat de Verenigde Statenin de komende vijf jaar Europa steeds
minder zullen willen beschermen omdat de Amerikanen vinden dat Europeanen meer voor hun eigen veiligheid moeten zorgen. 72% is voorstander van een militair zelfstandiger Europa – in de achterban van alle politieke partijen in Nederland is een meerderheid hier voor – en 53% verwerpt de stelling dat Nederland een krijgsmacht in stand moet houden die alles kan en geen taken verdeelt met de buurlanden. Defensie staat van oudsher niet heel hoog in de prioriteitenlijstjes van Nederlanders voor de besteding van overheidsuitgaven. Tegen die achtergrond is het opmerkelijk dat het percentage mensen dat een verhoging van het defensiebudget steunt twee keer zo hoog is als het percentage dat daartegen is (respectievelijk 48% en 24%). Dit is een belangrijk gegeven. De economische naschok van de vorige crisis is opgevangen door flinke bezuinigingen, waarbij de begroting van Defensie niet werd ontzien.

Zr.Ms. Schiedam terug van succesvolle inzet

Mijnenbestrijdingsvaartuig Zr.Ms. Schiedam is na 3 maanden terug van een succesvolle inzet op de Oostzee. Doel van de reis was het ruimen van explosieven en het oefenen met schepen uit andere landen. Samen met mijnenjagers uit België, Duitsland, Estland, Litouwen, Letland, Finland en Noorwegen, vormde Zr.Ms. Schiedam het vlootverband Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1). De schepen vonden 44 explosieven.

Nog steeds liggen er veel mijnen en andere explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in zee. Om die veilig te houden voor transport- en visserijscheepvaart, nam Zr.Ms. Schiedam deel aan de Historic Ordnance Disposal-operaties. Daarmee worden explosieven opgespoord en vernietigd.

Den Helder, 26 november 2020
Binnenkomst Zr. Ms. Schiedam na 4 maanden op zee ten behoeve van permanent vloot verband NATO

Naast deze operationele missie voerde Zr.Ms. Schiedam oefeningen uit om schip en bemanning individueel en in internationaal verband op peil te houden. “Met calamiteitenbestrijding en mijnenjachtoefeningen blijven wij ook in tijden van crisis paraat voor veiligheid op en vanuit zee”, gaf commandant luitenant ter zee der 1e klasse Gerben Koren aan.

De maatregelen waaraan de bemanning zich moest houden om te voorkomen dat er een COVID-besmetting ontstond aan boord, waren behoorlijk streng. Daar stond tegenover dat in de coronavrije ‘bubbel’ de mogelijkheid was om contacten te leggen en te netwerken met de opvarenden van de andere schepen.

Snel inzetbaar
Het vlootverband SNMCMG1 is onderdeel van de NATO Response Force. De Koninklijke Marine levert regelmatig mijnenjagers aan de NAVO voor snel inzetbare vlootverbanden. De hoofdtaak van SNMCMG1 is het mijnenvrij houden van zowel de zee, als kustwateren en havenmondingen bij militaire operaties.

Cyber monday electronica : op = op bij bol.com