Defensie heeft weer minder personeel, maar terugloop neemt wel af

In 2017 vertrokken ruim 4,5 duizend personeelsleden bij Defensie. Met een instroom van ruim 4,2 duizend personen in hetzelfde jaar kent Defensie een teruglopend personeelsbestand. Wel is de afname in 2017 kleiner dan in de twee jaren daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar defensiepersoneel, bekostigd door het ministerie van Defensie.

In het onderzoek zijn de personeelsstromen bij Defensie tussen 2015 en 2017 onder de loep genomen. Hierbij is gekeken naar de werksituatie van instromers in het jaar voordat zij instroomden, en bij uitstromers naar de werksituatie aan het eind van het jaar waarin zij uitstroomden. Cijfers over 2018 zijn nog niet beschikbaar.

De netto-uitstroom was in 2015 met ruim 1,5 duizend personen het grootst. In 2017 was het verschil tussen de in- en uitstoom afgenomen tot ruim 300 personen.

In 2017 telde Defensie bijna 54 duizend personeelsleden. Twee derde van hen is militair. Burgers maken 27 procent uit van het personeelsbestand; zij werken bijvoorbeeld op het ministerie als beleidsmedewerker. De overige 8 procent is reservist, en wordt vooral ingezet als er extra personeel nodig is.

Grootste groep instromend burgerpersoneel bestaat uit oud-militairen
Instroom van burgerpersoneel kwam in bijna 4 op de 10 gevallen vanuit Defensie zelf; dit waren voornamelijk militairen die een burgerfunctie gingen vervullen. Daarnaast stroomde een deel van het burgerpersoneel in vanuit een opleiding.
Het grootste deel van de militairen (54 procent) die in 2017 instroomden bij Defensie, kwam vanuit een opleiding. Een op de drie militairen maakte de overstap vanuit een baan in de marktsector. Driekwart van deze laatste groep kwam vanuit de sector handel, vervoer en horeca of uit de zakelijke dienstverlening.

Meer dan helft vertrekkende militairen naar marktsector
Van de militairen die Defensie in 2017 hebben verlaten, is 51 procent terecht gekomen in de marktsector. Rekening houdend met de grootte van de sectoren kwamen militairen relatief vaak in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening terecht. Voor het burgerpersoneel was het pensioen de grootste uitstroompost.

Bijna 10 procent van zowel militairen als het burgerpersoneel kwam bij een andere tak van de overheid terecht na vertrek bij Defensie. Burgerpersoneel komt het vaakst terecht bij de rijksoverheid. De meeste militairen die uitstroomden naar de overheid gingen bij de politie werken. Van de totale groep uitstromende militairen kwam iets minder dan 4 procent terecht bij de politie.

Aandeel vrouwen onder instromers relatief groot
Het aandeel vrouwen dat in 2017 instroomde bij Defensie was met bijna 20 procent groter dan het aandeel vrouwen onder het zittende personeel (14 procent). Daarnaast was onder instromers het aandeel dat jonger is dan 35 jaar dubbel zo groot als onder het zittend personeel. Ook uitstromend personeel was relatief jong vergeleken met het zittend personeel.

De verdeling naar migratieachtergrond was voor zittend, instromend en uitstromend personeel ongeveer gelijk. Ruim 85 procent had een Nederlandse achtergrond. Om voor Defensie te kunnen werken moet iemand in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
Bron: www.CBS.nl

Helikopter van Belgische luchtmacht rukt uit voor transmigrant in kajak in de Noordzee

Een helikopter van de Belgische luchtmacht is gisterenavond uitgerukt voor een man in een kajak die het Kanaal probeerde over te steken naar Engeland. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen. Het is eerder uitzonderlijk dat een helikopter van de luchtcomponent voor zo’n actie wordt ingeschakeld.

Het ging om een transmigrant die het Kanaal probeerde over te steken en ’s middags al was gespot door een ferry. Een NH-90 van de basis in Koksijde steeg rond 16.45 uur op en zo’n anderhalf uur later had de bemanning de man gevonden.

Die bevond zich in goede conditie in zijn bootje. Bij de luchtmacht wordt echter opgemerkt dat de man maar een uur voor zonsondergang op zee was gevonden, en dat hij de nacht niet zou hebben overleefd in de omstandigheden waarin hij was gevonden. De NH-90 bleef bij de man uiteindelijk rondcirkelen tot een vaartuig van de Franse kustwacht hem oppikte en naar Duinkerke terugbracht.