Defensie stopt gebruik schietbaan Bonaire

Defensie is per 12 november gestopt met het gebruik van de schietbaan Washikemba op Bonaire. Defensie heeft dit besloten op basis van een melding over een mogelijk onveilige situatie. Een Commissie van Onderzoek (CVO) gaat deze melding onderzoeken. Deze schietbaan is overigens niet van Defensie.
De melding is op 3 oktober gedaan. Direct na de melding is het baanreglement opnieuw aan alle betrokkenen bekendgemaakt. Ook zijn de instructies voor de verantwoordelijke baancommandanten en afspraken over beheer en controle aangescherpt.
Tijdens de behandeling van de melding kon echter onvoldoende zeker worden gesteld dat met de genomen maatregelen de veiligheid structureel is geborgd. Daarom is op 12 november alsnog besloten tot het sluiten van de baan voor gebruik door Defensiepersoneel. De Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) controleert nu of militairen weer gebruik van de schietbaan kunnen maken.

De CVO onderzoekt relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de mogelijk onveilige situatie op de schietbaan. Hierbij betrekt de CVO ook de in de melding aangegeven zaken zoals de beschikbaarheid van een baanreglement (schietorders) en het beheer van de schietbaan. Het streven is dit onderzoek eind dit jaar af te ronden.

De schietbaan wordt ook gebruikt door andere overheidsdiensten. Zij zijn inmiddels geïnformeerd over het besluit van Defensie. De beheerder van de baan is gevraagd om andere gebruikers van de schietbaan ook op de hoogte van dit besluit te brengen.

Nog geen uitkomst overleg arbeidsvoorwaarden en pensioen

Defensie en de bonden zaten vandaag voor het eerst sinds het afwijzen van het onderhandelingsresultaat weer met elkaar om tafel. Arbeidsvoorwaarden en pensioen waren het onderwerp van gesprek. Hierbij werd alle informatie betrokken die de afgelopen periode door Defensie bij het personeel is opgehaald.
Defensie heeft aangegeven een duidelijker beeld te hebben gekregen van de onderwerpen die voor het Defensiepersoneel van belang zijn. De krijgsmacht wil op een aantal van deze onderwerpen graag stappen zetten. De bonden vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte aanwezig is om tot een beter resultaat te komen.
Pensioenregeling voor militairen
Een belangrijk onderwerp is de pensioenregeling voor militairen. Partijen vinden het niet alleen belangrijk opnieuw over dit onderwerp te gaan spreken, maar willen ook duidelijkheid over de situatie die ontstaat na 1 januari 2019, als er voor die tijd geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Defensie heeft gezegd meer tijd nodig te hebben om een antwoord te geven op de brief die de bonden over dit onderwerp hebben gestuurd. Het Sectoroverleg Defensie is daarop geschorst en wordt op 20 november vervolgd.

Diensteinderegeling
Wel is door Defensie nu al toegezegd dat de deadline van 1 januari 2019 voor het keuzemoment voor de nieuwe diensteinderegeling wordt uitgesteld tot hierover een nieuwe afspraak in het overleg is gemaakt. Ook wordt het SBK (sociaal beleidskader) verlengd totdat hier een nieuwe afspraak over gemaakt is.

Bron: Defensie