Bijleveld: vervolgstap samenwerking EU en NAVO nodig

De EU-raad Buitenlandse Zaken met Defensieministers vond vandaag plaats in Brussel. Minister Ank Bijleveld-Schouten pleitte er voor meer coördinatie tussen de Europese Unie en de NAVO. “De dreigingen voor onze veiligheid worden meer en meer complex, divers en onzeker. Daarom is het nodig om een vervolgstap te zetten in de samenwerking.”
Nederland wil meer focus in de gezamenlijke Defensie-inspanningen. Hiervoor moet duidelijker worden hoe de EU en de NAVO elkaar aanvullen en hoe meer en beter kan worden samengewerkt. Wat betreft minister Bijleveld is het de hoogste tijd om deze discussie te voeren. “De vraag is hoe de Europese waarden en belangen te verdedigen. De NAVO blijft de hoeksteen van onze collectieve veiligheid. Maar er moet gesproken worden over hoe Europa meer verantwoordelijkheid kan gaan dragen. Samenwerking en coördinatie tussen de NAVO en de EU zijn daarbij van groot belang.”

Nieuwe Pesco-projecten
Ook werd gesproken over de defensieprojecten die vallen onder Pesco (permanent gestructureerde samenwerking). Samen met veel andere landen vindt Nederland het belangrijk dat ook niet EU-landen onder voorwaarden aan Pesco kunnen deelnemen. Denk daarbij aan landen als Canada, Noorwegen, de Verenigde Staten en mogelijk straks het Verenigd Koninkrijk. Hoewel er uitgebreid over een oplossing is gesproken, werd nog geen overeenstemming bereikt. Wel stemde de Raad in met een 3e reeks van 13 nieuwe Pesco-projecten. Nederland neemt deel aan het project ‘Cyber and information domain coordination centre’ en ‘Timely warning and interception with space-based theatre surveillance’.

NAVO-flitsmacht test snelle verplaatsing naar Polen

Met de succesvolle verplaatsing van bijna 2.500 Nederlandse, Duitse en Noorse militairen en zo’n 1.000 voertuigen zit de grote logistieke uitdaging voor NAVO-oefening ‘Noble Jump’ erop. Een belangrijke test voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF); de flitsmacht van de NAVO.

Anderhalve week geleden, op vrijdag 24 mei, drukte de NAVO op een fictieve ‘rode knop’. Binnen 48 uur stonden de aangewezen delen van de VJTF bepakt en bezakt klaar voor vertrek. Na een ‘go’ werd de landverplaatsing in gang gezet van het zogenoemde Spearhead Batallion, het Initial Command Element en ondersteunende eenheden. Onder leiding van het 1 Duits-Nederlands Legerkorps (1GNC) vertrokken de ze richting het militaire oefengebied in Zagan, Polen.
Over land en door de lucht
Vanuit Stroe zetten maandag bijna 100 Nederlandse voertuigen koers oostwaarts; onder meer Scania’s en trekker-opleggercombinaties met CV90’s, Boxers en Leopard 2-bergingstanks. Vandaag volgde per militaire vlucht een Nederlandse compagnie van 45 Pantserinfanteriebataljon. Een grote test om te zien hoe snel en zorgvuldig de militairen én hun spullen kunnen worden vervoerd en ingezet.

Demonstratie van slagkracht
Komende week bundelen de internationale eenheden hun krachten en demonstreren ze de capaciteiten van de flitsmacht. Belangrijk, benadrukt majoor Arjan van 1 Duits-Nederlands Legerkorps. “Met zowel de verplaatsing als demonstratie van Noble Jump testen en verfijnen wij onze procedures en laat de NAVO zien dat ze in staat is snel te reageren op dreigingen.”

Nederlandse bijdrage flitsmacht
In 2019 levert Nederland ruim 2.300 militairen voor de VJTF. De NAVO kan de snelle interventiemacht binnen 2 tot 15 dagen inzetten.

Lidstaten leveren op rotatiebasis eenheden aan de reactiemacht van de NAVO. Nederland levert dit jaar 45 Pantserinfanteriebataljon uit Havelte. Het bataljon en bijbehorende ondersteunende eenheden vormen met 93 Panzerlehrbatallion van de Bundeswehr en Telemark Bataljon uit Noorwegen het Spearhead Battalion, de speerpunt van de flitsmacht.

Daarnaast levert Nederland in 2019 het snel inzetbare 1GNC-hoofdkwartier, F-16’s, special operations forces, tanker- en luchttransport en diverse ondersteunende eenheden.