Internationaal special forces-hoofdkwartier (SOF) maakt zich op voor NAVO-inzet

Voor het internationaal samengestelde Special Operations Forces hoofdkwartier is een bijzonder jaar van start gegaan. 2020 staat in het teken van trainen om in 2021 stand-by te staan voor de NATO Response Force (NRF). Het is dan voor het eerst dat 3 landen gezamenlijk een hoofdkwartier vormen dat SOF-operaties (special operations forces) van de NRF aanstuurt.
Het Composite Special Operations Component Command, (C-SOCC) wordt grotendeels gevormd door België, Denemarken en Nederland. Reden voor de oprichting van een speciaal internationaal SOF-hoofdkwartier is de toenemende vraag naar deze capaciteit en tegelijkertijd een tekort binnen de NAVO om zo’n hoofdkwartier vorm te geven. Om gecertificeerd te worden als SOF-hoofdkwartier van de NRF doet het C-SOCC in 2020 mee aan een hele serie oefeningen. Afgelopen week vond de kick off-conferentie plaats in het Deense Aalborg.

Voor het eerst samengebracht
C-SOCC staat onder bevel van Denemarken. Commandant is de Deense generaal-majoor Peter Boysen. Hij geeft normaal leiding aan de Deense evenknie van het Netherlands Special Operations Command. “Met deze conferentie zijn voor het eerst de landen samengebracht die deel uitmaken van het hoofdkwartier. Zo krijgen we een gemeenschappelijk begrip van hoe ver het werk is gevorderd en wat er nog nodig is om het hoofdkwartier in te zetten in de NAVO-context.”

NAVO-verjaardag brengt ministers bij elkaar in woelige tijden

De leiders van de 29 NAVO-bondgenoten en toekomstig bondgenoot Noord-Macedonië kwamen gisteren en vandaag in Londen bijeen voor de 70e verjaardag van de militaire verdragsorganisatie. Discussies over de levensvatbaarheid en de onevenredige lastenverdeling binnen het bondgenootschap domineerden recent het nieuws. Toch is er volgens minister-president Mark Rutte reden voor feest.
“Eerlijk is eerlijk, het bondgenootschap staat onder interne en externe druk”, zei Rutte. Toch was en is de waarde volgens hem onschatbaar. “Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we met name dankzij de NAVO een vreedzaam, welvarend en stabiel Europa kunnen opbouwen, nauw verbonden met de Verenigde Staten.”

Naast de premier waren ook de ministers Ank Bijleveld-Schouten en Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aanwezig. Hoog op de agenda stond een eerlijke lastenverdeling. De Amerikaanse president Trump riep alle lidstaten nogmaals op tot een eerlijker lastenverdeling. Nederland geeft op dit moment 1,4% van het Bruto Binnenlands Product uit aan Defensie.

Eind vorig jaar presenteerde Nederland haar nationale NAVO-plan. Sindsdien zijn belangrijke stappen gezet, maar het extra geld is nog onvoldoende om invulling te geven aan alle prioriteiten. Daarom zijn er keuzes gemaakt. Er worden 9 extra F-35’s aangeschaft waardoor Nederland meer vliegtuigen kan toezeggen aan snelle reactiemachten. Ook wordt er extra geïnvesteerd in de ondersteuning en inzetbaarheid van special forces.

Eensgezinde politiek-strategische richting
Een ander heikel gespreksonderwerp is de huidige verdeeldheid binnen de NAVO. Denk aan Turkije’s optreden (inval in Syrië, aankoop Russische luchtverdedigingsraketten) en de recente uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron (‘de NAVO is hersendood’). Naar aanleiding hiervan spraken de regeringsleiders over een strategische herbezinning. Het initiatief moet de eenheid versterken en aanbevelingen doen voor een eensgezinde politiek-strategische richting.

Minister Bijleveld steunt het initiatief: “Nederland, Europa, we kunnen onze eigen veiligheid niet garanderen. De NAVO is en blijft daarom de hoeksteen van onze collectieve verdediging.
De bondgenoten staan nog steeds eensgezind achter artikel 5 (een aanval op 1 is een aanval op allen). En dat is cruciaal, want die eenheid is ons belangrijkste wapen. De NAVO reageert voortdurend op nieuwe bedreigingen en uitdagingen, of die nu intern of extern zijn. Precies zoals het een sterk en modern bondgenootschap betaamt. En dat is wat we hier in Londen hebben gedaan.”

Oog voor de ruimte
De deelnemers bespraken verder de vraag hoe toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Eerder benoemde de NAVO ‘de ruimte’ al als het 5e operationele domein, naast land, zee, lucht en cyber. Dit vanwege het toenemende belang van militaire toepassingen in de ruimtevaart. Ook kondigden de leiders nu aan dat er voor het einde van 2020 een strategie ligt die zekerstelt dat de NAVO technologisch gezien niet achterop raakt.

Bron: Defensie