Profiel: Korps Commandotroepen (KCT)

Het Korps Commandotroepen (KCT) is de speciale eenheid van de Koninklijke Landmacht. Commando’s voeren als zelfstandige eenheid speciale operaties uit in vijandelijk gebied. En ze verlenen steun aan bondgenoten en eenheden van landmacht, luchtmacht en marine.

Speciale operaties KCT

Het Korps Commandotroepen (KCT) voert speciale operaties uit. Dat zijn vooral operaties in een gebied dat niet onder controle is van eigen eenheden. Het gaat om operaties met een strategisch of operationeel belang.

Voorbeelden van speciale operaties

Speciale operaties kunnen op zichzelf staan. Ze kunnen ook een andere (standaard) operatie ondersteunen of deel zijn van een crisisbeheersingsoperatie. Het gaat bijvoorbeeld om:
waarnemingsopdrachten en verkenningsopdrachten;
vijandelijke doelen aanvallen met hinderlagen, overvallen of sabotage;
gegijzelde burgers of militairen bevrijden;
terreur bestrijden in crisisgebieden;
evacuaties uitvoeren;
lasergestuurde munitie besturen.

Er zijn 3 soorten speciale operaties: speciale verkenningen, offensieve acties en militaire steunverlening en afgeleide taken.

Speciale verkenningen (special reconnaissance)

Tijdens speciale verkenningen verzamelen commando’s van het KCT informatie. Het gaat om gedetailleerde informatie:
als voorbereiding op een missie;
over belangrijke militaire en civiele doelen;
over het operationele gebied en het gebied daaromheen;
over militair belangrijke objecten in vijandelijk of onbekend gebied.

Offensieve acties (direct action)

Commando’s van het KCT zijn getraind in aanvallende acties. Ze kunnen korte aanvallen, overvallen en andere offensieve acties uitvoeren. Daarbij:
vallen ze hoogwaardige doelen aan;
saboteren ze belangrijke installaties, verbindingen of wegen;
vinden ze bepaalde personen en nemen die gevangen of bevrijden ze juist;
veroveren, vernietigen en neutraliseren ze belangrijke voorzieningen of uitrusting;
eindgeleiding van lasergeleide munitie voor precisiebombardementen.

Militaire steunverlening (military assistance) en afgeleide taken

Commando’s van het KCT verlenen steun aan eigen of bevriende buitenlandse eenheden. Dat doen ze ook door opleidingen en advies te geven. Tijdens vredestijd, bij spanningen of tijdens crisis- of oorlogstijd. Afgeleide taken zijn:
combat search en rescue;
contra-terrorisme (internationaal);
evacuaties;
opstanden bestrijden of onderdrukken (Counter insurgency (COIN));
Nederlandse burgers bevrijden uit een gijzelingssituatie (Hostage Release Operations (HRO)).

Nederlandse deelname aan de SOF-oefening Flintlock 2007-2015

Tientallen Nederlandse mariniers en commando’s leiden jaarlijks twee maanden per jaar Afrikaanse militairen op in contra-terroristische tactieken. De Nederlandse special forces trainen sinds 2012 op diverse plekken in West-Afrika ongeveer honderd militairen uit Senegal en Burkina Faso. Flintlock is daarmee inmiddels de grootste jaarlijkse internationale Special Forces anti-terreur (en wellicht meer) oefening op het Afrikaanse continent.

Wat begon als een serie Amerikaanse JCET (Joint Combined Exchange Training) oefeningen, groeide uit tot een internationale serie gecombineerde oefeningen die tot twee maanden duren en waar soms zestien* of meer landen in participeren. Onder de deelnemende landen, waarvan sommige als oefenterrein fungeren, bevonden of bevinden zich onder andere Tsjaad, Mali en Mauritanië. Waar het aan te bevelen is om naast losse flodders ook voldoende scherp bij je te hebben.

De Flintlock oefeningen verschaffen kennis van- en geven inzicht in meerdere Afrikaanse landen, waarvan de militairen ook anti-terreur oefeningen krijgen van hun westerse collega’s. Het wiki-JCET artikel plaatst er kanttekeningen bij. Soms werden of worden de Afrikaanse eenheden die training krijgen of waarmee geoefend wordt, zelf nogal terroristisch van aard. Het aangeleerde kan misschien zelfs ooit tegen ‘ons’ worden gebruikt. Gezien de staat van dienst op het gebied van onder meer mensenrechten van sommige deelnemende Afrikaanse landen, geen overbodige afweging om te maken voor je ermee gaat trainen. Aan de andere kant, dergelijke semi-live oefeningen zijn van onschatbare waarde.

De minister van Defensie heeft op 10 augustus 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking de oefening Flintlock. Met dit besluit worden diverse documenten over de oefening over de jaren 2011 – 2014 openbaar gemaakt.

* Voormalige en-of huidige officiële Flintlock deelnemers: Algerije, Burkina Faso, Ivoorkust, Mali, Marokko, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Tsjaad, Tunesië, Zuid-Afrika; Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en uiteraard de VS.