Minister blikt terug op 5 jaar Veteranenwet

De Veteranenwet bestaat 5 jaar. Minister Ank Bijleveld-Schouten keek vandaag terug op wat er is veranderd voor veteranen. Ze deed dat op het symposium 5 jaar Veteranenwet in Veteranen Ontmoetingscentrum Ouwestomp in Den Bosch. ‘Veteranenmaand’ juni is een mooi moment voor een terugblik. De maand staat bol van de veteranenactiviteiten. Van de herdenking van D-Day tot de aankomende Nationale Veteranendag op 29 juni.

Hoe was het eigenlijk geregeld voor de wet? Bijleveld: “Dit moment markeert het 5-jarige bestaan van de Veteranenwet, maar ook wel een ontwikkeling die ruim 25 jaar geleden is ingezet. Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar toen was er van een écht veteranenbeleid geen sprake.”

Aandacht, erkenning en waardering
Inmiddels is er veel veranderd. Neem de komst van een Veteranenplatform en de 1e nota ‘Zorg voor veteranen’ begin jaren ’90. Er werd bepaald dat Defensies zorgbeleid staat of valt met aandacht, erkenning en waardering. Met het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, het Veteraneninstituut en de Nederlandse Veteranendag kreeg het beleid verder vorm. Ook werd het wettelijk verankerd. Bijleveld: “Met zorg op maat. Voor, tijdens én na de uitzending. En dat is eigenlijk nog altijd zo.”


Minister Bijleveld gaat in Den Bosch op de foto met een groep veteranen.

Uit het onlangs gepresenteerde onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ bleek dat veteranen de kwaliteit van hun leven gemiddeld een 7,9 geven. Bijleveld: “Er zijn uitschieters naar boven, maar ook naar beneden. We weten dat sommige veteranen het moeilijk hebben.”

Beleid nooit af
Het veteranenbeleid is dus nooit af. De evaluatie van de Veteranenwet leverde dan ook verbeterpunten op. Zo moet er een herkenbare en duidelijke besturingsstructuur komen om de uitvoering van het beleid toekomstbestendig, flexibel en effectiever te maken. Dat geldt ook voor de komst van een modern stelsel van voorzieningen en uitkeringen. Bijleveld: “Een stelsel dat ook gericht is op re-integratie en maatschappelijk participatie.”

Inloophuizen
Een andere ontwikkeling is die van particuliere initiatieven als Veteranen Ontmoetingscentra, of inloophuizen. De bewindsvrouw roemde deze maatschappelijke betrokkenheid, maar merkte ook op dat het Rijk dergelijke initiatieven niet moet financieren. “Het zou dan een Defensieactiviteit worden, wat afbreuk doet aan de erkenning en waardering vanuit de lokale samenleving. Wel ondersteunen we, via het Veteraneninstituut, diverse activiteiten die door inloophuizen worden georganiseerd.”
Koning en vicepremier de Jong bij Nederlandse Veteranendag 29 juni

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en vicepremier Hugo de Jonge wonen zaterdag 29 juni 2019 in Den Haag de 15e Nederlandse Veteranendag bij.

De dag begint met een bijeenkomst in de Ridderzaal waar de vicepremier een toespraak houdt. Aansluitend krijgen veteranen op het Binnenhof medailles uitgereikt. Vier van hen krijgen de medaille opgespeld door onder anderen de vicepremier en minister Bijleveld-Schouten van Defensie. Daarnaast krijgt een groep van tachtig veteranen die net zijn teruggekeerd van hun missie de Herinneringsmedaille voor Internationale Missies. Ook ontvangen zes tolken de Tolkenpenning uit handen van de minister van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer. Tot slot ontvangt een partner, als representant van het thuisfront van de militair, een zilveren anjerspeld.

Na afloop van de medaille-uitreiking spreekt de Koning met leerlingen van de winnende klas van de scholierenkookwedstrijd voor Veteranendag en met de vier gedecoreerden.
In de middag neemt Koning Willem-Alexander het defilé af op de Kneuterdijk waaraan ruim honderd detachementen deelnemen. Vijftig detachementen zijn veteranen en de overige detachementen vertegenwoordigen de krijgsmachtdelen.

Veteranendag is ingesteld door de regering en wordt georganiseerd door het Nationaal Comité Veteranendag, met ondersteuning van het ministerie van Defensie en maatschappelijke partners. Het is een eerbetoon aan de ruim 110.000 Nederlandse veteranen – van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies van nu – die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Doel is om maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen.