Informatie over asbest Litouwen

Sinds het begin van de NAVO-inzet in Litouwen is bekend dat er asbest is op het kamp in Rukla. Hier zijn Nederlandse militairen gelegerd. Duitsland onderzocht in 2017 de risico’s en concludeerde dat er, ondanks de aanwezigheid van asbest, geen gevaar is voor de gezondheid.
Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van Defensie heeft het Duitse onderzoek goedgekeurd en de conclusie bevestigd.

Het Algemeen Dagblad meldde gisteren dat een groep Nederlandse militairen zich zorgen maakt over hun gezondheid. Dit zouden zij doen vanwege de asbest op de kazerne in Litouwen. Specifiek maken de militairen zich zorgen over gravelpaden op het kamp. Het hiervoor gebruikte puin is afkomstig van afgebroken gebouwen en bevat volgens de militairen asbest. Ook op andere delen van het kamp zou asbest liggen.

Het in 2017 door Duitsland uitgevoerde onderzoek richtte zich specifiek op het logistieke kamp waar de gravelpaden liggen en waarover de krant bericht. Luchtmonsters gaven toen asbestwaardes aan, die ruim onder de Nederlandse arbo-normen liggen.

Voorgelicht
Militairen worden in voorbereiding op de inzet in Litouwen voorgelicht over de asbest op het kamp. Dat gebeurt tijdens de Missiegerichte Opleiding (MGO) in de les Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPG). Militairen worden gewezen op de risico’s en de do’s en don’ts om veilig te blijven werken. Het CEAG heeft in 2017 een informatieblad opgesteld over asbest op het Litouwse kamp.

Personeel in Litouwen wordt de komende dagen nogmaals voorgelicht en gewezen op de locaties waar asbest is aangetroffen. Ook worden de militairen nog eens geïnformeerd over de regels waar zij zich op het kamp aan moeten houden.

Zij die zich desondanks zorgen maken over hun gezondheid, kunnen zich wenden tot hun commandant of tot een militair arts bij gezondheidsklachten.

Militairen die zijn ingezet in Litouwen kunnen altijd een registratieformulier ‘blootstelling gevaarlijke stoffen’ laten opmaken. Militairen die de dienst inmiddels hebben verlaten kunnen contact opnemen met het veteranenloket. Bel (088) 334 00 00 of e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Downloads
Informatieblad asbest voor eFP BG
Informatieblad over de mogelijke gezondheidsgevaren door het vrijkomen van asbest van de Temporary Logistical Support Area (TLSA) …

Bron: Defensie

Minister Bijleveld: “Stabiele situatie Afghanistan leidend: samen erin, samen eruit”

Nederland blijft betrokken bij de missies in Afghanistan en Irak. Dat zei minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag tijdens de vergadering van NAVO-ministers in Brussel. Daar kwamen onder meer de onderhandelingen tussen de Amerikanen en de Taliban aan de orde. Die moeten leiden tot vrede.
Nederland hoopt dat het in Afghanistan komt tot een duurzame vredesovereenkomst. Daarmee stopt dan niet alleen het geweld, maar zal Afghanistan ook nooit meer een veilige haven voor terroristen worden. Bijleveld is wel van mening dat een duurzame vrede in Afghanistan meer vereist dan een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en de Taliban. “Dit zijn, net als een staakt het vuren, cruciale stappen. Maar een veilig en stabiel Afghanistan behelst meer.” Volgens de minister draait het ook om vooruitgang op het gebied van democratie, rechtsstaat, de positie van vrouwen en mensenrechten en functionerend veiligheidsapparaat.

Niet zonder steun Amerikanen
Ze drukte de Amerikanen ook op het hart de bondgenoten op de hoogte te houden van de inspanningen van de Afghaanse regering en de geallieerden in het land. “We kunnen niet zonder de steun van de Amerikanen, wat ons betreft is het “samen erin, samen eruit.” Bijleveld vindt dat gesprekken over eventuele troepenvermindering rechtstreeks verband moeten houden met de vredesbesprekingen. Wat haar betreft is de vredesovereenkomst inclusief.

Nederland zet zich al sinds 2002 in voor Afghanistan. Op dit moment nemen er zo’n 160 militairen deel aan de Resolute Support Mission. Die is bedoeld om de Afghaanse Special Forces te ondersteunen met training, advies en begeleiding. De Nederlandse militairen leveren hun bijdrage grotendeels vanuit het hoofdkwartier in Mazar-e-Sharif in het noorden van het land.

Irak
De Iraakse veiligheidstroepen hebben ook nog steeds hulp van buitenaf nodig. Met training, advies en begeleiding moeten de Irakezen uiteindelijk zelf in staat zijn dreigingen op het gebied van de veiligheid aan te pakken.

Bijleveld: “Willen we ons militaire succes bij de bestrijding van ISIS serieus nemen, dan hebben we geen andere keus dan ons te blijven inzetten voor de stabilisatie van de regio.” Naast de bestrijding van terreurorganisatie ISIS, helpt de NAVO bij de opbouw van een duurzame, inclusieve veiligheidssector.

Vanavond reist Bijleveld door naar München voor een bijeenkomst met de ministers van Defensie van de anti-ISIS coalitie en de München Security Conference. Staatshoofden, ministers en experts uit de hele wereld discussiëren er onder meer over toekomstige wapenbeheersing en samenwerking op het gebied van defensiebeleid. Ook zaken als het belang van internationale veiligheid voor de handel, effecten van klimaatverandering en innovaties die effect hebben op internationale veiligheid komen aan de orde.

bron: Defensie