Defensie en bedrijfsleven gaan voor uitwisseling van personeel

Voorzitter van ondernemersorganisatie FME Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen nemen binnenkort voor 1 dag elkaars werk over. Met die belofte trapten ze gisteren een uitwisselingsprogramma af voor medewerkers van Defensie en het bedrijfsleven.

De afspraak werd beklonken in de Haagse Malietoren, tijdens de Summit van het Platform Defensie Bedrijfsleven NL Next Level. Daar draaide het allemaal om de samenwerking tussen Defensie en bedrijfsleven.
Zo’n 300 branchevertegenwoordigers en leden uit de topsectoren van Economische Zaken en Defensie kwamen er bij elkaar.
Vissen in dezelfde vijver
Staatssecretaris Barbara Visser sprak over de meerwaarde van een goede samenwerking. “Defensie en het bedrijfsleven vissen vaak in dezelfde vijver bij de zoektocht naar technisch personeel. Door samen te werken, personeel uit te wisselen en te streven naar duaal werkgeverschap, kunnen we het schaarse personeel goed benutten. Dit levert een win-win-win situatie op. Want voor personeel is het natuurlijk een mooie ervaring om ergens anders een kijkje in de keuken te nemen.’’

Duurzaam netwerk
Het Civiel Militair Professional Uitwisselingsprogramma (CiMPUP) is zo’n opstapje naar duaal werkgeverschap. Daarbij ruilen Defensie en het bedrijfsleven van personeel op gelijksoortige functies, voor enkele dagen tot 1 jaar. Zo ontstaat de basis voor een duurzaam netwerk waarbij leren en het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staat.
Deze Summit zijn er zo’n 30 zeer gevarieerde opdrachten bekend gemaakt en sommige functies daarvoor al ingevuld.

Verslechterde veiligheidssituatie
Wijnen: “Defensie zit midden in een transitieproces naar een toekomstbestendige adaptieve krijgsmacht. We moeten onze blik naar buiten richten en intensiever samenwerken met het bedrijfsleven. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken.”
De generaal benadrukte de noodzaak daartoe. “We hebben te maken met een verslechterde veiligheidssituatie. Tel daar de snelle technologische ontwikkelingen bij op. Die veroorzaken, ook op militair terrein, een ware revolutie. Dit kunnen we als Defensie alleen niet aan. We hebben het bedrijfsleven en kennisinstituten keihard nodig.”

Economische vooruitgang
Dezentjé Hamming noemde op haar beurt het belang van Defensie voor het bedrijfsleven: “Wij hebben baat bij een sterke, innovatieve krijgsmacht en een veiligere wereld. Zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie.”

bron: Defensie

Prins Mauritsmedaille voor Omroep MAX

Omroep MAX-directeur Jan Slagter is vanmiddag verrast met de Prins Mauritsmedaille. Die is toegekend aan de omroep voor de belangrijke mate waarin MAX bijdraagt aan een beter beeld van de krijgsmacht in de samenleving.
Generaal b.d. Peter van Uhm, ontvanger van de medaille in 2012, overhandigde het eremetaal op de Zwaluwenberg in Hilversum. Hij deed dat namens de Koninklijk Nederlandse Vereniging Ons Leger (KNVOL).
Missie Max en missiegebieden
Voorzitter KNVOL luitenant-generaal b.d. Peter Striek vertelde hoe belangrijk het voor uitgezonden militairen is om goede contacten met het thuisfont te hebben en omgekeerd. Met het programma Missie MAX wordt dit tijdens de kerstdagen en Oud en Nieuw al meer dan 10 jaar mogelijk gemaakt.

Dit geldt ook voor de vele bezoeken van Slagter aan diverse missiegebieden met persoonlijke videoboodschappen. Bovendien besteedt MAX ruim aandacht aan veteranen, zoals in de serie Mijn Missie. Verder brengen de programma’s de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland dichterbij de kijkers van nu.

Zelden uitgereikt
Sinds 1935 reikt Ons Leger de Prins Mauritsmedaille uit. Die is voor personen of organisaties, zowel binnen als buiten de krijgsmacht, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de krijgsmacht. Ons Leger is opgericht in 1912 en springt al meer dan 100 jaar in de bres voor de krijgsmacht. De vereniging benadrukt waar het ook maar kan, dat er een krijgsmacht nodig is met gemotiveerd personeel en met de juiste uitrusting. Daarmee is het mogelijk het eigen grondgebied en dat van alle NAVO-partners te beschermen en de rechtsorde en stabiliteit in de wereld te bevorderen.

De Prins Mauritsmedaille is een zelden uitgereikte en prestigieuze waardering, die het laatst werd uitgereikt aan generaal van Uhm in 2012 en aan het Korps Nationale Reserve in 2016.

Bron: Defensie