Belang krijgsmachten bij bestrijding COVID-19-virus krijgt aandacht in Europese Unie

Het COVID-19-virus vraagt volop aandacht binnen de Europese Unie. Krijgsmachten van alle getroffen landen ondersteunen hun naties volop. Nederland hecht belang aan goede informatie-uitwisseling, coördinatie en pleit ervoor dat de Europese lidstaten elkaar steunen om de crisis te boven te komen. Dat kwam vandaag dan ook aan de orde tijdens een virtuele bijeenkomst van de ministers van Defensie, onder wie Ank Bijleveld-Schouten.
Ze vroeg ook aandacht voor het belang van een goede afstemming tussen EU-activiteiten en zaken die zich in NAVO-verband afspelen.

Tijdens de videoteleconferentie (VTC) kwam de impact van het virus op krijgsmachten aan de orde. De ministers bespraken de militaire ondersteuning per land en stelden zich de vraag hoe de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) en de EU Militaire Staf (EUMS) de inzet van de EU-lidstaten kunnen ondersteunen.

Wat het COVID-19-virus betekent voor missies en operaties met oog op het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) passeerde ook de revue. Dat gold tevens voor de strategische implicaties van de uitbraak van het virus op het terrein van Veiligheid en Defensie. Er werd van gedachten gewisseld over de mogelijke gevolgen voor de middellange en lange termijn.

Nederlandse inzet
Bijleveld lichtte toe welke activiteiten haar departement uitvoert in verband met het virus. Wat Nederland betreft ligt de prioriteit bij de gezondheid van betrokkenen bij EU-missies en operaties. Aan de voortzetting ervan wordt tegelijkertijd veel belang gehecht. Ontwikkelingen daaromtrent worden nauwgezet gevolgd. Het is van belang dat EU lidstaten gezamenlijk en gecoördineerd optreden ten aanzien van EU-missies en operaties.

Bron: Defensie

Nederland schiet Caribisch gebied te hulp in strijd tegen COVID-19-virus

Hulpgoederen en apparatuur om coronapatiënten in het Caribisch gebied te behandelen zijn per C-17 transportvliegtuig onderweg naar Sint Maarten. Het toestel vertrok vanmorgen rond 07.00 uur vanaf Vliegbasis Eindhoven nadat het was geladen door Nederlandse militairen
Aan boord zijn onder meer een deels mobiel ziekenhuis met 6 Intensive Care-plekken. Ook apparatuur om in het ziekenhuis van Sint Maarten 6 extra Intensive-Care bedden te realiseren zit in de C-17. Die bedden zijn overigens bedoeld voor patiënten van alle eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. Verder bevat de vliegtuiglading beschermende middelen voor artsen en verplegend personeel, medicijnen voor coronapatiënten en medische apparaten.

Concrete stap in het verder opschalen
Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat het met dit transport om een concrete stap in het verder opschalen van de medische zorg voor alle eilanden. “Er is continu overleg met alle betrokkenen hier in Europees Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Samen werken we keihard om de verspreiding van corona zoveel mogelijk in te dammen en tegelijkertijd zo goed mogelijk voor corona-patiënten te zorgen.”

Meer medisch personeel
De extra medische capaciteit vergt ook meer medisch personeel. Daarover worden afspraken gemaakt met een internationaal bedrijf dat medische personeel uitzendt. Het eerste team van medici en verpleegkundigen komt naar verwachting in de loop van de komende week op Sint-Maarten aan.

RIVM
Nederland neemt de maatregelen op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit is van mening dat versterking van de medische capaciteit voor de boven windse eilanden op dit moment het hardste nodig is.

C-17
De C-17 is gestationeerd bij de Heavy Airlift Wing Pȧpa in Hongarije. Nederland is 1 van de deelnemende landen aan deze multinationale eenheid.

Een Nederlandse militair maakt deel uit van de bemanning die nu op weg is naar Sint Maarten. De overige leden zijn Amerikaans, Noors en Pools.

Bron: Defensie