CDS: ‘We mogen vrijheid niet voor lief nemen’

“Vrijheid is een groot goed. Je kan het niet voor lief nemen en het is niet gratis.” Dat zei Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim vandaag in Zwolle. Hij sprak daar in het kader van het Nationaal Gesprek over Vrijheid met 75 VeVa-studenten van het Deltion College.
Het vraagt volgens Eichelsheim discipline en verstand om onze vrijheid te behouden. “Vrijheid geeft ruimte om te doen en te zeggen wat je wil. En om te zijn wie je wil zijn. Maar daar zit een keerzijde aan. Er is weliswaar vrijheid van meningsuiting, maar dat betekent niet dat je zomaar alles kan roepen.” Vrijheid is zeker niet vanzelfsprekend, zei de CDS. “We moeten continu samen blijven werken aan vrede en veiligheid.”

Op de vraag wat de generaal dag in dag uit de motivatie geeft om te werken voor Defensie antwoordde hij: “Defensie is een mooi bedrijf. Ons werk kenmerkt zich door kameraadschap en teamgevoel. Dat zie je al terug vanaf de opleiding. Defensie heeft maatschappelijke meerwaarde. Het is een organisatie die steeds weer nieuwe kansen en uitdagingen biedt.”

COVID-19
Het thema vrijheid is in lange tijd misschien niet zo actueel is geweest als nu. In Nederland was er door de COVID-19-crisis sprake van een vrijheidsbeperking. Zo werd er een avondklok ingevoerd en mocht maar een maximum aantal personen op bezoek komen.

“Ik heb zoiets zelf ook nooit eerder meegemaakt”, merkte Eichelsheim op. “Het waren voor iedereen, zeker jongeren, bijzondere en heftige maatregelen. In het begin voelde het voor ons oké: we hadden een hoger doel voor ogen. Maar naar mate het duurde, hoe narriger we ons erbij voelden.”

Afghanistan
Anders is dat in Afghanistan, waar de Taliban sinds augustus weer aan de macht is. Defensie hielp daar tot het laatste moment mee aan evacuaties. De situatie is er in korte tijd flink veranderd. “Meisjes konden voorheen nog naar school, vrouwen konden aan het werk. Het is verschrikkelijk om te zien hoe broos de vrijheid daar is.”

“Ik gun iedereen die vrijheid die wij in Nederland en in onze Westerse samenleving hebben. Maar vrijheid is en blijft afhankelijk van veiligheid, van een goed justitieel systeem en van een betrouwbare overheid. Het is goed om tegengas te geven en een tegengeluid te laten horen. Maar ook om te kunnen leveren wanneer dat moet.”

In die zin had de CDS de juiste doelgroep voor zich. Op zijn vraag wie van de studenten wil doorstromen naar Defensie, stak iedereen de hand op.

Bron: Defensie

Uitkomst SOD: Lastige keuzes zijn gemaakt

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft niet geleid tot een onderhandelaarsresulaat. Wel is vastgesteld wat er op dit moment maximaal haalbaar is. De bonden gaan dat voorleggen aan hun leden en vragen wat zij daarvan vinden.
De onderhandelaars hebben op 30 september het SOD geïnformeerd over de stand van zaken arbeidsvoorwaarden. Hierbij zijn een aantal lastige keuzes voorgelegd. Op 14 oktober heeft een SOD plaatsgevonden en is hierover gesproken.

De bonden en Defensie hebben uiteindelijk vastgesteld dat een onderhandelaarsresultaat binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte niet mogelijk is. Er is besproken wat daarbinnen wel maximaal haalbaar is, waarbij zoveel mogelijk geld naar het defensiepersoneel gaat. Defensie en de bonden hebben lang onderhandeld. Zij vinden dat het personeel duidelijkheid verdient en haar mening moet kunnen geven. Daarom gaan de bonden het maximaal haalbare voorleggen voor een eindoordeel.

De tekst daarvan zal vrijdag 22 oktober bekend worden gemaakt. De ledenraadpleging start daarna. Op 2 december zullen de vakbonden, Defensie in een SOD informeren over de uitkomsten.

Bron: Defensie