Meer veiligheid voor militairen door rookgordijn

Vanaf begin 2022 krijgen de zogenoemde ‘lichte wielvoertuigen’ Vectoren Manticore een rookbuslanceerinrichting: ROSY (Rapid Obscuring System). Met ROSY leggen deze voertuigen voortaan een rookgordijn dat militairen beschermt.
Rookbuslanceerinrichtingen
Rookbuslanceerinrichtingen werpen een rookscherm op dat militairen aan het zicht van de vijand onttrekt. Voor de Vector en Manticore waren nog geen geschikte rookbuslanceerinrichtingen. Dankzij ROSY zijn deze voertuigen en de troepen rondom deze voertuigen straks beter beschermd.

Multispectraal
Het rookscherm dat ROSY opwerpt is multispectraal. Het blokkeert niet alleen het normale zicht, maar je kunt er ook niet met warmtebeeldmiddelen doorheen kijken. Dit zijn bijvoorbeeld verrekijkers of richtmiddelen die lichaamswarmte of de warmte van een draaiende motor in beeld kunnen brengen.

Testen en breder uitrollen
De eerste rookbuslanceerinrichtingen zijn al naar de voertuigleveranciers. De verwachting is dat ROSY begin 2022 op de voertuigen zit en onder leiding van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) getest kan worden.

ROSY is in eerste instantie alleen voor de Vector en Manticore, maar binnen de inkoopopdracht heeft DMO er rekening mee gehouden dat ROSY ook op andere voertuigen kan worden gebruikt.

ROSY is onderdeel van het grootschalige vervangingsproject Defensie Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW).

Bron: Defensie

Beter zicht op doelen voor speciale eenheden

De Laser Light Modules (LLM’s) van de speciale eenheden zijn aan vervanging en uitbreiding toe. Een LLM is een richtmiddel en doelaanwijzer die werkt met een lamp en (infrarood)laser. Deze plaats je op je wapen. De huidige LLM is sterk verouderd en werkt niet optimaal bij nachtelijke operaties. De nieuwe LLM geeft speciale eenheden het zicht dat nodig is tijdens inzet.
Een essentieel onderdeel
De laser van de oude LLM is op lange afstanden niet sterk genoeg en de ‘illuminator’ (een lichtbron) werkt ‘s nachts niet voorbij 50 meter. Ook is de laser als richtmerk onbetrouwbaar, omdat deze niet gekalibreerd blijft. Daardoor heb je het doel niet altijd meer goed in het vizier. Kalibreren is een complexe en tijdrovende handeling en tijd is kostbaar bij operaties.

Ondanks de beperkingen van het vorige systeem bewees de LLM zich als essentieel onderdeel in het arsenaal van de operator. Daarom is er gezocht naar een LLM die beter invulling geeft aan de eisen van speciale eenheden. De nieuwe LLM moet voor de operators bijdragen aan de veiligheid, snelheid en effectiviteit van hun handelen.

Testen voor gebruik
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) schafte 6 verschillende typen LLM’s aan. In totaal ontvangen de speciale eenheden 1.878 LLM’s. Afhankelijk van het wapen zijn dit LLM’s voor korte, middellange of lange afstanden.

Verschillende LLM’s worden momenteel getest door ervaren operators van het Korps Commandotroepen, de Maritime Special Operations Forces en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. De meest geschikte LLM’s worden uiteindelijk aanbesteed.

Bron: Defensie