Bouw nieuw bevoorradingsschip wordt Nederlands feestje

Een contract voor het nieuwe bevoorradingsschip Zr.Ms. Den Helder betekent dat meer dan 100 (voornamelijk) Nederlandse bedrijven aan de slag kunnen. Vice-admiraal Arie Jan de Waard plaatste in Den Helder namens Defensie zijn handtekening op het document. CEO Arnout Damen deed dat namens Damen Schelde Naval Shipbuilding. Als alles volgens plan verloopt levert het familiebedrijf het Combat Support Ship het 2e kwartaal van 2024 op. Een jaar later is het dan operationeel inzetbaar.

De Scheepsbouwer begeleidt de bouw van dit innovatieve schip als hoofdaannemer, samen met de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De 100 betrokken bedrijven vormen een groot deel van de Nederlandse marinebouwsector.

De contractondertekening gebeurde op de brug van het Joint logistic Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman. De grotere broer van de Den Helder vormt de basis voor het ontwerp van het nieuwe Combat Support Ship (CSS). Hiermee brengt de Koninklijke Marine haar bevoorradingscapaciteit weer op peil.

Helpt bij uitvoeren grondwettelijke taken.
Overigens doet het CSS nauwelijks onder voor het JSS. Het nieuwe schip telt misschien iets minder meters en tonnage, maar is in innovatie zijn oudere broer ver vooruit en vult hem aan. Met het CSS is de marine weer in staat om een maritieme taakgroep langere tijd op zee te houden. Dat geldt zowel in nationaal als in internationaal verband. Dit vergroot de effectiviteit van (inter)nationale vlootverbanden en helpt de krijgsmacht bij het uitvoeren van de grondwettelijke taken.

Beheersen van vluchtelingenstromen
Het nieuwe schip is wereldwijd inzetbaar en kan, beschermd door fregatten, opereren onder hoge dreiging. Daarnaast is het te gebruiken bij de bestrijding van drugssmokkel, het beheersen van vluchtelingenstromen en het verlenen van noodhulp. Het bijna 200 meter lange bevoorradingsschip krijgt een 75-koppige bemanning en kan daarnaast ook 75 opvarenden meenemen. Er is plaats voor meerdere helikopters en zo’n 20 containers.

De bouwopdracht is niet Europees aanbesteed. Defensie wil de kennis en kunde van het ontwerpen en bouwen van marineschepen in Nederland houden. De krijgsmacht beriep zich hiervoor op het artikel 346 van het Verdrag Werking Europese Unie. Hierin staat dat lidstaten wezenlijke veiligheidsbelangen mogen beschermen.

De totale kosten van de bouw van Zr.Ms. Den Helder bedragen €375 miljoen.
De marine schakelt voor het eerst een bedrijf in voor het ruimen van mijnen op zee

Voor het eerst in de marinegeschiedenis wordt een civiel schip ingezet als mijnenbestrijder. De Koninklijke Marine huurt de komende vijf jaar bevoorradingsschip Geosea dat volgezet wordt met robot-drones en andere apparatuur om mijnen te bestrijden.

De marine wil zo kunnen proefdraaien met de in aantocht zijnde, veel grotere, apparatuur die niet past op de huidige mijnenjagers. De opvolger van de Alkmaar-klasse mijnenbestrijders is besteld, maar het duurt nog jaren voor de eerste schepen in Den Helder liggen.

Paar weken
De tijdelijke uitbreiding van de mijnenbestrijdingsvloot fungeert zo ook als proefschip voor een nieuwe manier van opereren. De Belgische en Nederlandse marines vervangen immers samen hun mijnenjagers. Er komen mijnenbestrijdingsvaartuigen aan die op een andere manier werken. Veel meer dan vandaag de dag zullen er op zee drones en robots worden ingezet.

Naval
De nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Belgische en Nederlandse marine worden gebouwd door een consortium onder leiding van het bedrijf Naval Group. Dit Franse staatsbedrijf is ook een van de drie gegadigden voor de order van Nederlandse onderzeeboten.

Naval kwam, na een door de Belgen geleide Europese aanbesteding, als beste uit de bus voor de bouw van mijnenjagers. Nederland en België werden al zeventig jaar samen op het vlak van de marine. Vice-admiraal Rob Kramer is behalve commandant zeestrijdkrachten ook Admiraal Benelux.

De marine verwacht het eerste Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuig in 2025 in thuishaven Den Helder. Om die periode te overbruggen, wordt de Geosea van de firma N-Sea gehuurd.