Zr.Ms. Groningen terug naar Nederland voor reparatie

Het patrouilleschip Zr.Ms. Groningen moet de inzet in de Cariben afbreken vanwege een technisch mankement. Het schip begint vandaag aan de terugreis naar Nederland waar het 16 januari wordt verwacht.

De vervroegde terugkeer is noodzakelijk vanwege een defect aan de stuurboord as. De reparatie is ingewikkeld en kan het beste in Nederland worden uitgevoerd. De NH90 maritieme gevechtshelikopter aan boord van de Groningen gaat mee terug naar Den Helder.
Geen vervanging
Op korte termijn gaat er geen vervangend schip naar het Caribisch gebied. De Koninklijke Marine heeft momenteel geen schepen beschikbaar voor zo’n inzet. De Kustwacht Caribisch gebied neemt de taken over.

Noodsituaties
Mocht er onverhoopt een noodsituatie ontstaan dan kan de marine alsnog een schip die kant op sturen. Bijvoorbeeld na een natuurramp. Daarnaast heeft de marine permanent het ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan in het Caribisch gebied. Dit vaartuig is echter niet geschikt voor patrouillewerk.

Holland-klasse
Zr.Ms. Groningen is 1 van de 4 patrouilleschepen van de Holland-klasse. Dit zijn flexibel inzetbare schepen voor de bewaking van kustwateren. Naast antiterrorisme- en antipiraterijoperaties, worden deze zogenoemde ocean-going patrol vessels (OPV) ook ingezet voor drugsbestrijdingsoperaties.

Bron: Defensie

Kikvorsmannen brengen Amerikaanse mariniers duikkneepjes bij

Nederlandse kikvorsmannen hebben de afgelopen weken Amerikaanse mariniers op bezoek gehad in het Caribisch gebied. De special operations forces van het Korps Mariniers brachten de Amerikanen een en ander bij over duikoperaties in (tropische) kuststreken.

Amerikaanse duikers brengen het door Nederlandse ‘kikkers’ geleerde in de praktijk.Toon opties
Tegelijkertijd bood oefening Caribbean Coastal Warrior goede gelegenheid om de samenwerking tussen de 2 marinierskorpsen verder te verbeteren.

De Amerikaanse mariniers zijn gestationeerd op Camp Lejeune, North Carolina. Zij zijn dus niet vaak in de gelegenheid om te trainen in tropische wateren zoals die van Aruba.

“Dit was echt een unieke kans”, vertelde kapitein Joshua Foster, compagniescommandant van het 2e Reconnaissance Battalion. “De expertise van de kikvorsmannen is van onschatbare waarde voor onze voorbereiding op duikoperaties in vreemde regio’s. Daarnaast is het water erg helder. De duikteams zien dus goed wat ze doen en leren meer op deze manier.”

Boardingoperaties
Er werd begonnen bij de basis van het duiken en langzaamaan werd de intensiteit en complexiteit opgebouwd. De training werd afgesloten met een realistische duikoperatie waarin al het geleerde samenkwam.

Daarnaast deden Amerikaanse mariniers mee aan een training van Nederlands 32 Raiding Squadron met de focus op boardingoperaties. Dat kon dankzij het FRISC-team (snelle motorboten) en de logistieke ondersteuning van Marinierskazerne Savanta te Aruba.

Kerst 2020Kerst 2020

De Nederlandse mariniers reizen op hun beurt in maart volgend jaar naar Camp Lejeune. Zij kunnen dan profiteren van de unieke mogelijkheden, zoals het gebruik van helikopters, gevechtsvliegtuigen en trainen in bebouwd gebied.

Absolute meerwaarde
De Nederlandse uitwisselingsofficier kapitein Mark Brouwer is voor 2 jaar ingebed bij het Amerikaanse verkenningsbataljon. Hij is erg te spreken over de gezamenlijke oefening: “De kennis en ervaring van de Nederlandse ‘kikkers’ is van een uitzonderlijk hoog niveau. Daar komt bij dat ze die hier onder perfecte omstandigheden kunnen overbrengen. Ik zie het als ‘military assistance’, een van de taken van onze special operations forces. Het maakt deze oefening van absolute meerwaarde.”