Zicht op kosten en alternatieven marinierskazerne laat op zich wachten

Staatssecretaris Barbara Visser (VVD, Defensie) komt pas uiterlijk 14 juni met antwoord op de vraag welke alternatieven er zijn voor de verhuizing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen en wat die kosten. Dit meldt de PZC.

De normale termijn voor beantwoording van vragen is 3 weken. De beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Diks (GroenLinks) over de opties rond de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn van 2 mei jl., vraagt vanwege de gedetailleerdheid van de informatie meer tijd dan de gebruikelijke termijn voorschrijft.”

Op 21 juni praat de Kamer over de kwestie.
Petitie tegen verhuizing Mariers aangeboden aan 2e kamer

De petitie voor behoud van de marinierskazerne in Doorn is aangeboden aan Kamerleden in Den Haag. Bijna 13-duizend mensen zetten de afgelopen weken een krabbel om de verhuizing terug te draaien.

De verhuizing naar Zeeland was al zo goed als rond, maar zowel vanuit de politiek, als vanuit defensie en inwoners van Doorn is steeds meer kritiek op het plan. Het idee van de petitie komt van Miriam Appels uit Driebergen. Zij vindt dat de gezinnen van de mariniers de dupe zijn van de verhuizing naar Zeeland.

Actie
De initiatiefneemster hoopt dat de handtekeningenactie wat teweeg brengt en dat de Kamerleden iets kunnen doen om de verhuizing te voorkomen. Volgens voorzitter Han ten Broeke van de vaste Kamercommissie defensie zou de petitie de mariniers kúnnen helpen. Het is in het verleden wel eens gebeurd dat dit soort besluiten zijn teruggedraaid.

Binnenkort praat de Tweede Kamer over de verhuisplannen van de mariniers.