Mariniers oefenen antiterrorisme in Rotterdamse haven

Een passagiersferry van StenaLine lag deze week aan de kade toen de kapitein een groep verdachte personen aan boord zag gaan. Bij zo’n potentieel terrorismescenario moeten special forces van het Korps Mariniers binnen een uur inzetbaar zijn. Dat was nu ook het geval, alleen wel tijdens oefening Frogdrill.
Havens als die van Rotterdam zijn een bron van welvaart voor Nederland. Door de bril van terrorisme- en criminaliteitsbestrijders zijn dergelijke uitgestrekte (industrie)terreinen echter ook een bron van kwetsbaarheid. Daarom vinden er zeer regelmatig veiligheidsoefeningen plaats. Deze week leefden leden van de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) zich uit op complexe antiterrorisme-scenario’s in de Rotterdamse en Scheveningse haven.
Verrassingseffect
Het alarm van de kapitein bracht de antiterrorisme-eenheden in actie. Een groep MARSOF-operators zou zich voordoen als toerist en per burgerauto aan boord gaan. De terroristen bleken echter alert en doorzagen de list van de mariniers. De optie van een ‘stille instap’ kon dus overboord.
Chef training MARSOF adjudant van de mariniers Frank: “In zo’n oefening proberen we de operators te dwingen om te schakelen tussen verschillende planningen: een lange termijn, een medium termijn en geen planning. Dat deden we in dit geval door te boel te laten escaleren.”

Omschakelen
Het roer moest dus direct volledig om: van heimelijk binnendringen naar een grootschalige aanval over 3 assen. Een NH90-maritieme gevechtshelikopter dropte een deel van het team razendsnel per touw (fastropen) op de brug. Een ander deel arriveerde per voertuig over de kade en een derde groep kwam over het water. Dit gebeurt met razendsnelle FRISC-motorboten en touwladders. Tijdens het zuiveren van alle dekken, worden er 12 aanhoudingen gedaan.
Dergelijke inzet vraagt om afstemming, aansturing en coördinatie. Tussen de leden van het M-Squadron onderling, maar ook met maritieme explosievenruimers. Of tussen de special operations forces en hun commandanten in de commandopost. Of tussen militairen, politie en burgerdiensten als het loodswezen. Al deze kleinere en grotere samenwerkingsverbanden werden onder de loep genomen.

Overtreffende trap
En mocht een gijzeling aan boord van een P&O-ferry extreem lijken. Bedenk dat de werkelijkheid de fantasie regelmatig overtreft. Daarom kan je maar beter voorbereid zijn. De deelnemers mochten een dag later dan ook 2 antiterrorismescenario’s gelijktijdig in de kiem smoren.

Bron: Defensie

In Vlissingen: ‘Twijfels over verhuizing mariniers? Helemaal niet, die verhuizing gaat gewoon door’

De brief van staatssecretaris Barbara Visser van Defensie over de uitstroom bij het Korps Mariniers leidde tot koppen in landelijke kranten over twijfels bij Defensie over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Maar volgens de Vlissingse wethouder Albert Vader is dat helemaal niet wat er in die brief aan de Tweede Kamer staat. Sterker nog: daar staat namelijk dat de verhuizing gewoon doorgaat.

Wel schrijft de staatssecretaris in die brief aan de Tweede Kamer dat de grote uitstroom bij het Korps Mariniers haar zorgen baart en dat is volgens Vader niet meer dan logisch. “Ik snap dat Defensie zich zorgen maakt over de bezetting. Ik begrijp dat daar zorgen over zijn, maar als je naar deze uitstroomcijfers kijkt dan zie je dat het echt niet alleen te maken heeft met de verhuizing.”
Andere redenen
In die brief staat onder meer dat dit jaar tot nu 157 mariniers het korps hebben verlaten, dat aantal is nu al hoger dan in heel 2017. Als reden voor hun vertrek noemen de mariniers zelf in sommige gevallen de verhuizing naar Vlissingen, maar ze noemen ook verschillende andere redenen om het korps te verlaten, zoals een veranderende thuissituatie, de toekomstmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden.
De brief heeft voor veel ophef gezorgd, zo heeft de PVV-fractie in de Tweede Kamer al aanvullende vragen gesteld. De partij wil weten wat Defensie gaat doen als er nog meer mariniers opstappen.

Verhuizing niet op losse schroeven
Toch is die brief voor Vader nog geen reden om aan te nemen dat de verhuizing op losse schroeven staat, zoals bijvoorbeeld de Telegraaf kopte. Die krant zette boven het artikel over de brief van de staatssecretaris de kop: Verhuizing marinierskazerne onzeker.
Dat soort koppen geven volgens Vader een vertekend beeld. “Ik lees in die brief dat de voorbereiding gewoon doorgaat en ik maak me dus geen zorgen over eventuele twijfels bij Defensie.” Die brief is dus voor Vader geen teken dat de verhuizing wordt afgeblazen. “In de brief staat letterlijk: de aanbesteding wordt voorgezet conform de afspraken in 2012.”

Wel heeft de sanering van het terrein wat vertraging opgelopen, omdat de staatssecretaris eerst de vragen wilde beantwoorden van de Tweede Kamer. “Ze zei in juni dat de gunning voor de sanering waarschijnlijk in oktober kan worden verleend. De vragen heeft ze nu beantwoord, dus is er nu ruimte voor een eventueel debat in de Kamer en daarna kan de gunning verleend worden, dus lijkt het erop dat het inderdaad oktober wordt.”

Grond ernstig vervuild
Vervolgens kan er een begin gemaakt worden met de sanering van drie van de zeventig hectare grond die klaargemaakt wordt voor de aanleg van de kazerne. Die grond bleek bij bodemonderzoek ernstig vervuild te zijn.
Dan volgt in juni 2019 de gunning voor de daadwerkelijke bouw van de kazerne. Dat is het moment waarop er officieel een knoop wordt doorgehakt, het zogenoemde point of no return. Na het verlenen van die gunning kan defensie niet meer terug en is de bouw van de nieuwe kazerne definitief.

Gepasseerd station
Maar voor Vader is dat point of no return al lang een gepasseerd station. “Het besluit is in 2012 genomen. Er zijn afspraken over gemaakt en ik ga ervan uit dat die worden nagekomen.”

bron: omroep Zeeland / Defensie (foto illustratief)