Doorn wil dat mariniers vertrekken

De mariniers moeten uit Doorn vertrekken. Het dagelijks bestuur van de Utrechtse Heuvelrug stelt dat de gemeente het terrein van de oude marinierskazerne nodig heeft voor de bouw van een nieuwe wijk.
Dit schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De mariniers hebben sinds jaar en dag hun thuisbasis in de Van Braam Houckgeestkazerne. Zes jaar geleden kreeg de gemeente te horen dat de mariniers zouden verkassen naar een nieuwe kazerne in Vlissingen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug kan het terrein van de VBH-kazerne goed gebruiken voor de bouw van een ‘eigentijdse en duurzame dorpse wijk’ met 500 tot 600 woningen.
Verhuizing
Vorig jaar brandde de discussie los over de bouw van de Admiraal de Ruyterkazerne voor de mariniers in Vlissingen. Mariniers en de korpsleiding uitten hun bedenkingen tegen de verhuizing van Doorn naar Zeeland. Hun commandant vroeg de politiek om het besluit terug te draaien en de militaire vakbonden keerden zich tegen de verhuisplannen.

Vervolgens bleek de medezeggenschap formeel onvoldoende betrokken te zijn geweest bij het ontwikkeling van de plannen voor de kazerne in Vlissingen. De inspraakprocedure moest overgedaan worden. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD, Defensie) legde daarop de voorbereidingen voor de bouw stil. De provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug schortten in november ook hun procedures voor de bouw van de nieuwe wijk op om het overleg tussen de staatssecretaris en de mariniers niet onder druk te zetten.

Uitstel
Het is voor de eerste keer dat B en W van Utrechtse Heuvelrug zich zo nadrukkelijk aandringt op vertrek van het Korps Mariniers. ,,Op geen enkele wijze is in de afgelopen periode vanuit Defensie of het Rijks Vastgoedbedrijf het signaal afgegeven, dat verhuizing niet aan de orde zou zijn. Vooralsnog wordt door het ministerie alleen gesproken van uitstel. Zelfs tot op de dag van vandaag is er formeel nog geen enkel besluit of officiële mededeling aan de gemeente hierover gedaan”, aldus het college van Utrechtse Heuvelrug. De gemeenteraad praat volgende maand over de brief.

De verwachting is dat het overleg tussen het ministerie en de medezeggenschap voor de zomer is afgerond. De Tweede Kamer heeft een debat over de marinierskazerne op de agenda staan. B en W van de Utrechtse Heuvelrug gaan ervan uit dat de mariniers in 2022 hun biezen pakken, drie jaar later dan de oorspronkelijke planning. De gemeente is het wachten na al die jaren beu, zo blijkt uit de brief. B en W hebben een gesprek met de staatssecretaris uitgenodigd om het standpunt van Utrechtse Heuvelrug uit de doeken te doen. In de brief klinkt nog enig medeleven met de mariniers door. ,,De positie van de mariniers en hun gezinnen baart ons zorgen. De verantwoordelijkheid hierover ligt echter bij de minister van Defensie”, schrijft het college.

Bron: AD / Defensie

De onrust op de ABC eilanden stijgt vanwege situatie Venezuela. Wat is positie van Defensie?

Aruba, Bonaire en Curaçao liggen als een soort Waddeneilanden voor de noordkust van Venezuela. Wat zijn de gevolgen voor dit Caraïbisch deel van het Koninkrijk nu Curaçao zich aanbiedt als ‘hub’ voor het verspreiden van Amerikaanse hulpgoederen?.

Over welke militaire middelen beschikt Nederland in dit deel van het Koninkrijk?

Ongeveer achthonderd Nederlandse militairen zijn hier actief, onder meer een squadron van het Korps Mariniers op Aruba en een roulerend detachement op Sint Maarten, een roulerend detachement van de landmacht op Curaçao, de Arubaanse Militie, Curaçaose Militie, De marechaussee en de zogeheten FRISC-troop, een eenheid die opereert op snelle vaartuigen. Ze beschikken over drie marinekazernes en het strategische transportschip Zr. Ms. Pelikaan (65 meter lang), terwijl ook het patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland op dit moment door Caraïbische wateren vaart. De militairen treden op tegen drugstransporten, illegale visserij en milieudelicten, terwijl ze ook hulp bieden bij rampen en andere crisissituaties. De marechaussee voert politietaken uit, zoals grensbewaking. Eerst en vooral is hun taak de „grensverdediging van het Caraïbische deel van het Koninkrijk der Nederlanden”, zoals Defensie meldt op zijn website.

Welke verplichting heeft Nederland bij de defensie van de Benedenwindse Eilanden?

Ook al genieten de eilanden een bijzondere status, ze behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat ook voor de eilanden artikel 97.1 van de Grondwet van toepassing is. Bij een eventuele aanval op een van de eilanden zal de Nederlandse krijgsmacht dus optreden. En, meldt Defensie: „Als het nodig is, kan Defensie de militaire aanwezigheid [in het Caraïbsich gebied, red.] uitbreiden.”

Artikel 5 van het NAVO-handvest (‘een aanval op één, een aanval op allen’) strekt zich niet uit tot de eilanden, daar ze onder de Kreeftskeerkring liggen en daarmee niet tot het Noord-Atlantische gebied behoren.

Lees meer hier.