Apeldoorn heeft nog niets gehoord m.b.t. Marinierskazerne

Nu de marinierskazerne uit Doorn niet naar Zeeland verhuist, is naar verluidt het defensieterrein Nieuw Milligen bij Apeldoorn in beeld. De gemeente heeft hierover nog niets gehoord uit Den Haag. Dit meldt de Stentor.

In gesprek
Een paar jaar geleden leek Defensie het terrein te gaan afstoten. De gemeente en provincie bogen zich toen over de vraag wat een nieuwe invulling zou kunnen zijn. Toen Defensie in het najaar van 2017 aangaf het complex toch te houden, toonde de gemeente zich blij dat ‘Apeldoorn een belangrijke locatie voor Defensie is en blijft’, en kondigde ze aan daarover in gesprek te zullen gaan.

Werkplaats
De landmacht en de marechaussee hebben het terrein nu nog deels in gebruik. De gebouwen dienen als stalling voor voertuigen en er is een werkplaats. De marechaussee gebruikt het terrein als trainingslocatie.

Draagvlak
Binnen het Korps Mariniers was grote weerstand tegen de verhuizing naar Vlissingen. Een locatie centraal in het land, zoals Nieuw Milligen is, kan op meer draagvlak rekenen.
DEFENSIE: Marinierskazerne niet naar Vlissingen

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft in het kabinet voorgesteld om de marinierskazerne in Doorn niet naar Vlissingen te verhuizen. De kosten zouden te hoog zijn en te veel mariniers zouden een verhuizing zien als reden om op te opstappen. Maar het besluit om ervan af te zien, is afgelopen vrijdag in de ministerraad op het laatste moment geblokkeerd. Sommige bewindslieden waren verrast door het voorstel van Visser. Zij vinden dat er dan meer compensatie moet komen voor Zeeland.

De verhuizing van 1800 mariniers naar Vlissingen sleept al jaren. In 2012 besloot minister Hillen van Defensie dat de elitetroepen van Doorn naar Zeeland zouden gaan, maar sindsdien is er veel kritiek op dit voorstel geweest. Onder meer de Rekenkamer concludeerde dat de verhuizing veel duurder is dan gedacht.

Nieuw Milligen
Het kabinet hield aanvankelijk vast aan de verhuizing. Afgelopen vrijdag wilde Defensie de verhuizing naar Zeeland toch afblazen. In plaats daarvan zou de kazerne van Doorn waarschijnlijk worden verplaatst naar Nieuw Milligen in de gemeente Apeldoorn.

In 2018 protesteerden de mariniers zelf ook tegen de verhuizing. Veel officieren zouden door het vertrek uit Doorn nadenken over een nieuwe baan: hun gezinnen en werkende vrouwen zouden niet weg willen.

Ook de commandant van het Korps Mariniers waarschuwde in een hoorzitting in de Tweede Kamer dat de ervaring al verdwijnt en dat dat gevaarlijk is.
Zeeland woedend
Zeeland is woedend en eist nog deze week duidelijkheid van de staatssecretaris. “Er zijn al veel investeringen gedaan om de bouw van de kazerne mogelijk te maken. Land is onteigend, mensen hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd”, schreven de provincie, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestroom in een brief aan het kabinet.

Het is nog onduidelijk welke compensatie Zeeland krijgt als de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne er definitief niet komt. Staatssecretaris Visser moet opnieuw aan het werk en een definitieve beslissing over de kazerne is er dus nog niet.

Lees ook:
Marinierskazerne in Apeldoorn?
Vlissingen eist van Defensie duidelijkheid over Marinierskazerne