Bonus voor behoud marechaussees

Door de uitstroom van personeel is er sprake van een continu operationeel probleem. Ook groeien de taken van de organisatie, waardoor extra mensen nodig zijn.
Marechaussees krijgen de komende twee jaar een premie van 1.250 euro per halfjaar om uitstroom te voorkomen. Dat staat in het online magazine van de Koninklijke Marechaussee.
Het gaat om de ervaren mensen met de rang van wachtmeester. De uitstroom is in die rang “substantieel hoger” dan in de andere rangen bij de Koninklijke Marechaussee, waardoor er sprake is van een continu operationeel probleem meldt defensie in het magazine. Niet alleen gaat er veel expertise en ervaring verloren, ook ontbreekt mankracht doordat organisatie meer taken heeft gekregen.

Nog meer maatregelen
Naast de premie van in totaal 5.000 euro in de komende twee jaar, neemt de marechaussee ook andere maatregelen om meer personeel te behouden. De opleidingsmogelijkheden worden verruimd en commandanten krijgen meer te zeggen over de opleidingen binnen de organisatie. Ook komt er een ruimere onkostenvergoeding.

Sinds vorig jaar krijgt de marechaussee er structureel twintig miljoen euro bij, wat gelijkstaat aan 200 extra voltijdsbanen. Die zijn nodig vanwege de groei van luchthavens en de stijging van het aantal vliegtuigpassagiers, de aanhoudende terreurdreiging en extra grensbewaking. De komende jaren krijgt de marechaussee meer geld voor het aannemen van nog eens 200 extra personen. In totaal werken er ongeveer 6.000 mensen bij de marechaussee.

De marechaussee verwacht nog meer maatregelen voor de werving en behoud van personeel.

Bron: NRC / Defensie (foto illustratief)

De Militaire Academie (KMA) bestaat 190 jaar: tijd voor een verkleedpartij!

Groot feest in Breda vandaag. De Koninklijke Militaire Academie (KMA) viert daar haar 190e verjaardag. Die laten de militairen én militairen in spe natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Het feest begon maandagochtend al vroeg.
De feestvreugde begon met een sportdag. De cadetten waren opgeroepen om verkleed deel te nemen en dat lieten ze zich geen twee keer zeggen. Het thema van de festiviteiten? Asterix en Obelix. “Ik heb mijn best gedaan een Romeinse outfit aan te trekken”, vertelt commandant Joost Doense. “Als er hard gewerkt wordt, moet er ook hard gespeeld worden.”
“Nagenoeg alle officieren van Defensie, van de hoogste tot laagste, zijn hier geweest”, aldus Doense. “Dat schept een gigantische band. Dat is dan ook wat je op dagen als deze voelt. De saamhorigheid van het hele officierskorps samen.”

Marcheren door Breda
Later trekken de cadetten door de binnenstad. Vanaf het Kasteel van Breda, waar de KMA is gevestigd, marcheren zij door de stad naar de Grote Markt. Daar wordt een defilé afgenomen door de Commandant van de Nederlandse Defensie Academie, generaal-majoor Nico Geerts.
De mars werd geleid door KMA-commandant Joost Doense. Achter hem was het vaandel te zien dat de KMA in 1903 kreeg van de burgers van Breda. Dat was ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de KMA. Het stadswapen van Breda staat op het vaandel.

Wie KMA zegt, zegt Breda. “We hebben een hele goede band met Breda”, weet ook kapitein Gilbert Stout. Op het vaandel van de militaire academie prijkt dan ook het stadswapen van Breda. Zoals het er nu naar uit ziet blijft dat ook nog een hele tijd zo. “De 200 jaar gaat ons zeker lukken!”

Bron: Omroep Brabant / Twitter Paul Post Omroep Brabant