Defensie vangt terugkeerders China op

Defensie huisvest een groep Nederlanders die begeleid is teruggekeerd uit de provincie Hubei in China vanwege het coronavirus. Het gaat om 15 Nederlanders en 2 Chinese gezinsleden die dit weekend in Frankrijk arriveerden. Na een tussenstop in België reisden de Nederlanders per bus verder naar Vliegbasis Eindhoven. Hier is iedereen nogmaals gecontroleerd en vervolgens naar de Defensielocatie Huis ter Heide gebracht.

Ook zijn alle passagiers voor vertrek zowel in China als in Frankrijk verschillende keren gecheckt op ziekteverschijnselen. Iedereen is ‘fit to fly’ verklaard: er zijn geen symptomen van besmetting vastgesteld.

Voor de reizigers gelden preventieve quarantainemaatregelen. Dit kan zijn in de eigen thuissituatie, maar ook in de centrale opvanglocatie. De uitvoering van de quarantaine staat onder toezicht van de GGD.

Geen tekenen van besmetting
Hoewel de reizigers niet ziek zijn en geen tekenen van besmetting tonen, neemt Defensie preventieve maatregelen op de betreffende locatie. Voor het Defensiepersoneel was er vanochtend een voorlichtingsbijeenkomst.
Het coronavirus
Mensen besmet met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Hoe besmettelijk het virus precies is en hoe snel het zich verspreidt, is niet goed bekend. De World Health Organisation (WHO) en Chinese overheid brengen de situatie van dag tot dag in kaart.

Meer informatie
Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het ministerie van Defensie is op dit moment nog niet van plan om een oude laagvliegroute boven Noord-Nederland opnieuw in gebruik te nemen.

Dat meldt woordvoerder Peter Valstar van het ministerie aan Hart van Nederland.

Wel wordt voorbereidend werk gedaan om een nieuwe vergunningsaanvraag voor militaire vluchten in te dienen. Er is nog geen beslissing genomen of de laagvliegroute bij die aanvraag wordt opgenomen, maar de optie wordt wel onderzocht.

Opgeheven vanwege overlast en gevaar
In Friesland, Overijssel en Drenthe is groot ongenoegen ontstaan over het mogelijk opnieuw in gebruik nemen van de laagvliegroute-10a. Die route, die over Noord-Nederland loopt via Dokkum, Drachten, Meppel, Deventer en Winterswijk en waar straalvliegtuigen tot 75 meter boven de grond mogen vliegen, werd in 2002 opgeheven. Dat kwam vanwege geluidsoverlast en mogelijk gevaarlijke situaties door de ligging van luchtvaartterrein Drachten.
Omwonenden van de laagvliegroute vrezen de gevolgen als de route opnieuw wordt ingevoerd. “Nu al trillen de ramen in de kozijnen, gaan auto-alarmen af en gaat de hond ervandoor als de JSF op 75 meter overkomt”, zei Gerard Veldman eerder. Veldman is bewoner van het Friese Cornjum, waar hij onder de aan- en uitvliegroute van Vliegbasis Leeuwarden woont.

Aanvraag vergunning
Inmiddels bereidt het ministerie van Defensie de aanvraag van Natuurbeschermingsvergunningen voor militaire vliegactiviteiten voor, waarbij ook het gebruik van de luchtvaartroutes wordt onderzocht. Volgens Valstar wordt op dit moment een effectenanalyse uitgevoerd, waarvan de uitkomsten zullen worden om binnen enkele weken de vergunning aan te vragen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.