Bijleveld en Franse collega willen meer Europese samenwerking

Minister Ank Bijleveld-Schouten en haar Franse collega Florence Parly bezochten vandaag het European Air Transport Command (EATC) op Vliegbasis Eindhoven. Daar ondertekenden ze een intentieverklaring om de militaire samenwerking in Europa naar een hoger plan te tillen.

Eindhoven was dan ook niet voor niets gekozen als locatie voor het overleg van beide bewindslieden. Het EATC is namelijk een uitstekend voorbeeld van hoe 7 landen samenwerken. Het hoofdkwartier bepaalt de inzet van militaire luchttransportmiddelen en het bijtanken in de lucht. De schaarse capaciteit van transport- en tankervliegtuigen wordt zo zeer efficiënt gebruikt. Vliegbasis Eindhoven huisvest ook het Movement Coordination Centre Europe. Dat regelt het strategisch militair transport van 27 NAVO- en EU-landen.
Ambitieus
“Frankrijk en Nederland zijn ambitieus als het gaat om Europese militaire samenwerking” benadrukte Bijleveld. “Met praktische en substantiële initiatieven nemen we vaak het voortouw.” Beide landen werken onder meer samen bij Europese projecten op het gebied van militaire mobiliteit, logistiek, medische capaciteiten, cyber en radiocommunicatie.

Investeren in onze vrijheid
Bijleveld vindt de samenwerking met Europese bondgenoten noodzakelijk. “Kijk naar de onrust aan de randen van Europa en nieuwe dreigingen die op ons afkomen. Daar moeten we klaar voor zijn”. Volgens de minister moet er meer worden gedaan om de gemeenschappelijke waarden te beschermen. “Door te investeren in onze veiligheid en door meer samen te werken.”

MRTT
Bijleveld informeerde Parly over het multinationale multirole tanker-transport-project, waarin Nederland een leidende rol heeft. België, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Noorwegen schaften met elkaar 8 Airbus A330 MRTT-vliegtuigen aan. De vloot wordt eigendom van de NAVO.

Dit toekomstgerichte MRTT-project bleef ook in Amerika niet onopgemerkt. Het gerenommeerde weekblad Aviation Week & Space Technology kende het project onlangs de Grand Laureate Award toe. Het tijdschrift eert jaarlijks buitengewone prestaties op het gebied van lucht- en ruimtevaart.

D-Day
Bijleveld en Parly bespraken verder onder meer militaire mobiliteit, de Minusma-missie in Mali en de veiligheidssituatie in de Sahel. Ook kwam uitbreiding van samenwerkingsvormen tussen Frankrijk en Nederland aan de orde. De landen werken al op diverse gebieden met elkaar samen. Militairen dienen ook samen in missies. Beide landen vieren in juni de start van de bevrijding: D-Day is dan 75 jaar geleden.

Bron: Defensie

Lesgebouw F-35 in Leeuwarden opgeleverd

De bouw van het kantoor- en lesgebouw voor de inzet van de F-35 op vliegbasis Leeuwarden is klaar. Op 16 april droeg het Rijksvastgoedbedrijf op de vliegbasis symbolisch de sleutel over aan het ministerie van Defensie. Nu kan het gebouw worden ingericht. Naar verwachting is het kantoor- en lesgebouw begin augustus operationeel.
F-35 programma
Het gebouw gaat onder andere gebruikt worden voor het trainen van gevechtsvliegers. Omdat het zo’n specifiek gebouw is met een bijzondere functie zijn er strenge veiligheidseisen gesteld. Dat vereiste nauwkeurige afstemming tussen alle partijen. Inmiddels zijn ook andere deelprojecten binnen het F-35 programma op Leeuwarden met de uitvoering begonnen, waaronder de aanpassingen van de bestaande hangaars en het squadrongebouw.

Vliegbasis Volkel
Het Rijksvastgoedbedrijf is opdrachtgever namens Defensie en coördineert de bouwwerkzaamheden binnen het hele F-35 infrastructuurproject. Zo wordt onder meer de infrastructuur op de vliegbases Leeuwarden en Volkel aangepast. De aanpassingen variëren van compleet nieuwe gebouwen tot het aanpassen van de ondergrondse infrastructuur. Op vliegbasis Volkel is inmiddels gestart met een identiek kantoor- en lesgebouw. Deze opdracht wordt ook uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Friso uit Sneek. Het F-35 infrastructuurproject loopt nog door tot eind 2023.

Bron: Fok! / Rijksvastgoedbedrijf