Vliegbasis Eindhoven omgevormd tot Air Mobility Command

Het luchttransport van de Koninklijke Luchtmacht is vandaag officieel gebundeld in het Air Mobility Command (AMC). Het centrum in Eindhoven is daarmee 1 van 4 commands waarmee de luchtmacht haar organisatie klaarstoomt voor de toekomst door slagkracht te bundelen.

Het AMC is het centrum van militair luchttransport voor de Nederlandse Defensie, maar ook van internationale partners. Hieronder vallen het European Air Transport Command, Multinational MRTT Unit, de vliegtuigenpool van de NAVO waarvan een deel op Eindhoven wordt beheerd, en het Movement Coordination Centre Europe (MCCE).

Vorige week zijn via het MCCE voor het eerst spullen naar Afrika gebracht. Hierbij gaat alle vracht van de partnerlanden eerst naar de thuisbasis van het centrum in Eindhoven. Daar wordt alles centraal opgeslagen en vervolgens naar Afrika gevlogen. De logistieke afhandeling hiervan wordt in het AMC geregeld.

5e generatie luchtmacht
“AMC gaat vanaf vandaag voorop in de transitie die de komende jaren door de hele luchtmacht plaats gaat vinden”, zei Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt.

Dat is de zogeheten 5e generatie luchtmacht. Hierbij staan zaken centraal als informatiedominant, wendbaar en op het operationele niveau sterk. Ook het aan te passen Defence Helicopter Command en het nog op te richten Air Combat Command maken hier deel vanuit. Het toekomstige Air Support Command ondersteunt deze commands. De luchtmachtstaf verandert naar een meer strategisch instrument.

Europese landen vergroten beschikbaarheid vliegtuigmunitie

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt om de beschikbaarheid van vliegtuigmunitie te verbeteren. Het ging eerder alleen om zogenoemde Air to Ground Precision Guided Munition. De overeenkomst is nu uitgebreid tot Air Battle Decisive Munitions (ABDM). Dankzij de uitbreiding kunnen de deelnemers nu samenwerken bij de aankoop, opslag en overdracht van elk type ‘air munitie’.

Met ABDM wordt elke vorm van munitie of explosieven bedoeld die doorslaggevend kunnen zijn in of vanuit de lucht. Het gaat daarbij voornamelijk om raketten en bommen. Dit geeft de deelnemende landen dezelfde flexibiliteit als er ook al is voor Maritime Battle Decisive Munitons en Land Battle Decisive Munitons. Uitgezonderd zijn nucleaire, met uranium verrijkte en verboden munitie, zoals als chemische en biologische wapens.

Nederland verwierf via deze constructie eerder al (delen van) vliegtuigmunitie. Ook zijn op dit moment munitiebehoeften in bestelling die zo zijn aangekocht. De deelnemende landen zijn België, Denemarken, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje en Tsjechië.