Luchtverdedigers schieten met scherp op Kreta

Luchtverdedigers van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC) hebben een intensieve periode achter de rug. Een maand lang was er op Grieks grondgebied, niet alleen aandacht voor het juist uitvoeren van procedures rond luchtverdedigingsactiviteiten. Ze werden ook in praktijk gebracht met diverse luchtverdedigings-wapensystemen.
Luchtmacht- en landmachtmilitairen schoten met scherp op de schietrange van de NATO Missile Firing Installation (NAMFI) op Kreta. Voor een optimale luchtverdediging zijn diverse wapensystemen op de grond getest. Militairen vuurden live met het geavanceerde grondluchtraketsysteem NASAM om doelen tot op 20 kilometer afstand uit te kunnen schakelen.

Stinger
Het vertrouwde Stinger-wapensysteem bewees eveneens zijn diensten. Deze draagbare infraroodgeleide luchtdoelraket is afgevuurd om te kijken of dreigingen vanuit de lucht tot 5 kilometer zijn te vernietigen.

Nichecapaciteit in Nederlandse handen
Bovendien weten de luchtverdedigers ook op grotere afstand nog steeds successen te boeken. Dat gebeurde met het grond-lucht-geleidewapensysteem Patriot. Het systeem is bedoeld vliegtuigen, helikopters, snelle ballistische doelen en kruisraketten uit te schakelen op 60 kilometer afstand. Deze nichecapaciteit is schaars. Dus mochten dergelijke systemen nodig zijn, dan richten de ogen zich waarschijnlijk snel op Nederland. Dat zal niet teleurstellen. Los van de afvuurprestaties bleken ook de te volgen procedures en het veilig werken goed in de hand te zijn.

Patriots van Nederland zijn voor het laatst in 2012 ingezet. Gedurende 2 jaar beschermden meerdere systemen de bewoners van het Zuid-Turkse Adana tegen raketaanvallen van Syrie.

Multi Mission Radar
Thales liet de luchtverdedigers op Kreta bovendien kennis maken met de nieuwe Multi Mission Radar (MMR). Deze radar kan gelijktijdig een groot aantal luchtdoelen detecteren, volgen en labelen. Geen enkele drone of kruisraket is er veilig voor. Het apparaat is bovendien in 2 minuten geïnstalleerd en klaar voor gebruik. De luchtverdedigers keken dan ook verlekkerd naar de radar, maar moeten nog even wachten op eigen exemplaren. Thales Nederland levert er vanaf eind volgend jaar 9.

Bron: Defensie

Kabinet besluit tot inzet C-130 transportvliegtuig in Mali

Het kabinet heeft vandaag definitief besloten om volgende maand een C-130 Hercules-transportvliegtuig inclusief bemanning en ondersteunend personeel naar Mali te sturen. Het toestel wordt daar 6 maanden ingezet als bijdrage voor de VN-missie MINUSMA.
Eind vorig jaar gaf het kabinet al aan voornemens te zijn om de VN-missie in Mali te ondersteunen met kritieke en schaarse luchttransportcapaciteit. Deze capaciteit draagt bij aan de doelstellingen van de VN om de veiligheid en stabiliteit in Mali te verbeteren. Het land geldt momenteel als broedplaats voor gewelddadige extremisten.

Met het besluit van vandaag heeft de VN ook het komend half jaar weer een vliegtuig beschikbaar. Defensie zet de C-130 in vanaf tweede helft november tot en met 15 mei 2022. Dat schrijven de ministers Ben Knapen (Buitenlandse Zaken), Henk Kamp (Defensie) en Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

90 militairen
De uitzending omvat naast de Hercules zo’n 90 militairen van de luchtmacht. Zij opereren vanuit Bamako en zijn in het hele land in te zetten. Het belangrijkste doel is het transporten van personen en vracht. Indien nodig kan dit toestel ook personeel en vracht droppen. De Hercules is bovendien bruikbaar voor evacuaties.

Noorwegen coördineert de luchttransportcapaciteit voor MINUSMA. Dat land werkt samen met Denemarken en Portugal in een rotatieschema. Nederland neemt nu dus ook een rotatie voor zijn rekening.

Bron: Defensie