Nieuwe overall voor tankbemanning

Ventilatiegaten, dunnere en dus beweeglijkere stof, knie- en elleboogbescherming en een ruime verdubbeling van de beschikbare maten. Het Nederlandse eskadron van 414 Pantserbataljon in Bergen-Hohne kreeg vandaag de nieuwe tank-overalls uit handen van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen.
De nieuwe kleding biedt meer veiligheid, aanzienlijk meer comfort én de tankers beschikken hiermee over het nieuwe camouflagepatroon. Op termijn gaat de hele Nederlandse krijgsmacht hier in gehuld.

Verbeteringen
De tank-overalls zijn ontwikkeld met hulp van de gebruikers, het Nederlandse KPU-bedrijf en de Duitse evenknie. Zo is het verwervingstraject verkort door het Duitse programma van eisen over te nemen. Op aangeven van de Nederlandse tankbemanning kwamen er onder meer grotere zakken op de borst en een klepje over de pennen, zodat mensen niet blijven haken.

Het eskadron test de overall tot december onder operationele omstandigheden. Dan kunnen verdere verbeteringen worden aangeven. Daarna volgt de definitieve aanbesteding voor de hele landmacht. Op termijn moeten ook de gebruikers van andere pantservoertuigen de nieuwe overall krijgen. De Duitse collega’s van 414 Pantserbataljon beschikken over enkele weken een eigen variant van de overall, met het Duitse camouflagepatroon.

Bron: Defensie

Landmacht promoot duurzame energie

Defensie mag in 2050 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen, maar alleen van duurzame energie. De krijgsmacht moet dan zelfvoorzienend zijn. Om dat te bevorderen en te laten zien wat er allemaal wordt gedaan en mogelijk is, hield het Energie Transitieteam van de landmacht een zogenoemd energie-event. Dat gebeurde op het strand van de Wassenaarseslag in Wassenaar.
De belangstellenden hadden zich aangemeld voor activiteiten zoals zeilen en windenergie, sluit een boormachine aan op zonne-energie, een elektrisch voertuig opladen, rijden met de Israëlische EZ-raider en kampmanagement.

“Het ET-event levert een bijdrage aan de versnelling van en samenhang in de energietransitie van de landmacht en Defensie. De versnelling bereiken we door sleutelpersonen een actieve dag aan te bieden, zodat ze elkaar beter leren kennen, en dus sneller vinden”, vatte Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen het doel van het evenement samen.

ET-team
Defensie wil een toekomstbestendige krijgsmacht zijn die ook inzetbaar is in een veranderend klimaat. “Onze missies en operaties worden beïnvloed door klimaatverandering, denk bijvoorbeeld aan de humanitaire hulpverlening op de Bahama’s”, aldus Wijnen die het evenement opende. “We beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en we werken mee aan (inter)nationale klimaatdoelen.”

Het organiserende Energie Transitieteam landmacht (ET-team) moet zorgen voor voortgang bij het zelfvoorzienend worden. Centrale vraag daarbij is ‘wat doen we morgen om in 2050 100% zelf voorzienend te zijn en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen?’

Schone energie
Schone energiebronnen zoals wind en zonne-energie hebben operationele voordelen. Door zelfstandig opgewekte energie krijgen missies voortzettingsvermogen, omdat ze niet meer afhankelijk zijn van fossiele energie die moet worden aangevoerd. “We gaan voor wind-, zonne-energie en andere schone energie”, zei Wijnen. “Voor de krijgsmacht is energie uiterst belangrijk. Alles wat vliegt, vaart of rijdt bij Defensie is afhankelijk van fossiele brandstoffen als kerosine en diesel. Ook het vastgoed en de IT-systemen zijn afhankelijk van energie. Op uitzending hebben we energie nodig voor onze compounds, om op verkenning te gaan en ook bijvoorbeeld voor het vervoeren van een gewonde militair.”

e-Missie
Bij Defensie zijn tal van initiatieven genomen om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. Het ontwikkelde programma e-Missie geeft richting aan de Defensieonderdelen voor die initiatieven, proefprojecten en onderlinge samenwerking.

Bron: Defensie