Landmacht beschikt nu overal over wifi

Het draadloos internet begint stukje bij beetje gemeengoed te worden binnen de krijgsmacht. De landmacht beschikt inmiddels op 55 locaties over wifi. De Oranjekazerne in Schaarsbergen is hier als laatste plek van voorzien. Staatssecretaris Barbara Visser wist te melden dat er nu 770 gebouwen wifi-gedekt zijn en het netwerk een oppervlakte beslaat van 1 miljoen m2.
Visser zei dit gisteren bij de afronding van het draadloos internetproject bij de landmacht.
Het was een wens van de medewerkers om overal binnen Defensie te kunnen beschikken over draadloos internet.

Vrije tijd nuttig invullen
Wat Visser betreft kunnen de ‘binnenslapers’ met de beschikking over draadloos internet hun vrije tijd op een aangename en nuttige manier invullen. Ook biedt het de mogelijkheid beter contact te houden met het thuisfront. Draadloos internet maakt het werk sneller, efficiënter en beter. Bovendien komen de lesomgevingen steeds meer online te staan, waardoor een goed werkend internet een belangrijke randvoorwaarde is.

Visser ging ook in op de gemaakte vorderingen om koperkabels te vervangen voor glasvezel. “Hier in Schaarsbergen is dit inmiddels afgerond. Op andere locaties wordt hard gewerkt om dit ook voor elkaar te krijgen.”

De staatssecretaris zei ervan overtuigd te zijn dat binnen afzienbare tijd de hele organisatie is voorzien van draadloos internet. Maar ook van glasvezelkabels én een optimale mobiele dekking van de telefonie.

Bron: Defensie

Gebreken op schietbanen in Oirschot

De schietbanen op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot vertonen gebreken. Dat heeft de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen afgelopen vrijdag geconstateerd tijdens een controle. Die werd uitgevoerd op verzoek van de op deze kazerne gelegerde 13 Lichte Brigade.
De gebreken zijn een gevolg van betonrot, slijtage van de schermen en puin in de grond dat is gebruikt bij de renovatie van de banen. Hierdoor bestaat de kans dat munitie terugkaatst.

Op de kazerne liggen 3 typen schietbanen. Alleen de 300 meterbanen zijn nu volledig gesloten. Op de 100 meterbanen mag alleen statisch worden geschoten, dus blijft een militair tijdens het oefenen op zijn plek. De 25 meterbanen blijven volledig in gebruik voor zowel dynamisch als statisch gebruik.

Militaire eenheden die gebruik maken van de banen in Oirschot zijn geïnformeerd. Er wordt gekeken naar alternatieven om te oefenen.

Bron: Defensie