Zr.Ms. Karel Doorman naar Caribisch gebied voor hulp coronacrisis

Zr.Ms. Karel Doorman vertrekt maandag naar het Caribisch Gebied. Defensie stuurt het marineschip om de civiele autoriteiten bij de bestrijding van de coronacrisis te ondersteunen als de situatie daar om vraagt. Het ondersteunings- en bevoorradingsschip wordt initieel ingezet voor 3 maanden.

Zodra de Karel Doorman in de Caribische wateren ligt kunnen eilanden terugvallen op een veelzijdige en snel inzetbare capaciteit. Het gaat bijvoorbeeld om transportondersteuning zodat de eilandbewoners voedsel krijgen. Daarnaast ondersteunt het marineschip desgewenst de kustwacht bij de maritieme grensbewaking. Ook kan het vaartuig dienen als uitvalsbasis. Denk aan het snel aan land zetten van personeel en materieel om de lokale autoriteiten te ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde. Ook beschikt de Doorman over medische faciliteiten om de lokale gezondheidszorg te ondersteunen bij niet COVID-gerelateerde spoedzorg.

Helikopters en mariniers
2 Cougar-transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando gaan aan boord van Zr.Ms. Karel Doorman mee. De toestellen zijn in het Caribisch gebied beschikbaar voor medisch transport en medische evacuaties. Het schip beschikt over medische teams: 1 met chirurgische capaciteit, de ander voor basiszorg aan de wal. Drones van de landmacht en marine zorgen eventueel voor beeldopbouw in het gebied. Ook marinierseenheden zitten met voertuigen en landingsvaartuigen aan boord zodat er transportcapaciteit in het gebied is. Indien nodig wordt er een extra marinierseenheid ingevlogen. Het schip heeft zelfs een orkaannoodhulppakket mee.

De lokale overheden van het Caribisch deel van het Koninkrijk dienden de afgelopen weken diverse bijstandsverzoeken in. Daarin werd Defensie gevraagd te helpen bij het bestrijden van het COVID-19-virus.

Defensie ondersteunt momenteel al met lokale eenheden bij onder meer de maritieme grensbewaking en het handhaven van de openbare orde. Met de nabijheid van Zr.Ms. Karel Doorman zorgt Defensie dat er snel extra ondersteuning ter plaatse is, wanneer daar om wordt gevraagd. Het stationsschip Zr.Ms. Zeeland is er al. Ook dit schip biedt de eilanden hulp..

Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben elk een marineschip in het gebied. Met deze landen is een coördinatie-cel ingericht op Martinique om waar nodig samen te werken. Zo kan de Karel Doorman deze schepen voorzien van brandstof.

Tijd beschikbaar? Lees eens een militair boek

Medische apparatuur en medicijnen voor behandeling corona patiënten op weg naar Sint-Maarten

Vanaf Vliegbasis Eindhoven is zondagochtend een C-17 transportvliegtuig vertrokken naar Sint-Maarten met medische apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen om corona patiënten te behandelen. Het gaat deels om een mobiel ziekenhuis, een zogenaamde Hospitainer, waarmee 6 zelfstandige Intensive Care plekken worden gerealiseerd. Daarnaast wordt apparatuur meegenomen waarmee 6 extra IC-plekken in het ziekenhuis van Sint-Maarten gerealiseerd kunnen worden.

De extra IC-plekken zijn bedoeld voor patiënten van alle eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. Ze worden als eerste op Sint-Maarten gerealiseerd omdat het versterken van de medische capaciteit voor de bovenwindse eilanden op dit moment het hardste nodig is volgens het RIVM.

Eindhoven, 5 april 2020
Beladen van medische hulpgoederen C-17 op Vliegbasis Eindhoven voor St Maarten

We werken samen keihard
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Dit transport naar Sint-Maarten is een concrete stap in het verder opschalen van de medische zorg voor alle eilanden. Er is continu overleg met alle betrokkenen hier in Europees Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Samen werken we keihard om de verspreiding van corona zoveel mogelijk in te dammen en tegelijkertijd zo goed mogelijk voor corona patiënten te zorgen.”

Extra medisch personeel
Voor de versterking van de medische capaciteit is ook extra medisch personeel nodig. Daarover worden afspraken gemaakt met een internationaal bedrijf dat medische personeel uitzendt. Het eerste team van medici en verpleegkundigen wordt in de loop van de komende week op Sint-Maarten verwacht.

Alles om thuis te kunnen werken

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen