Lucht- en landmacht trainen beschermen van grondtroepen vanuit de lucht

F-16’s trainen deze week boven de Marnewaard het geven van luchtsteun om grondtroepen te beschermen. Dit zogenoemde Close Air Support kan van levensbelang zijn in missiegebieden als militairen bijvoorbeeld onder vuur komen te liggen. De oefeningen zijn ’s middags tussen 15.00 en 22.00 uur.

Tijdens de vluchten krijgen jachtvliegers van Joint Terminal Attack Controllers vanaf de grond per radio aanwijzingen over de precieze locatie van aan te vallen doelen.
Apaches
Op eenzelfde manier worden ook Apache-gevechtshelikopters ingezet om troepen te beschermen. Tijdens deze oefening, onder de titel ‘Purple Windmill’, vliegen de toestellen van het Defensie Helikopter Commando daarvoor in de omgeving van Altena, Etten-Leur en Zundert. Dat beurt voornamelijk in ‘s middags en ‘s avonds.

Naast militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade nemen ook Belgische en Franse grondtroepen deel aan ‘Purple Windmill’.

Zie voor meer informatie over vliegbewegingen: www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen, klachten zijn in te dienen via www.luchtmacht.nl/geluidshinder.

Bron: Defensie

De marine schakelt voor het eerst een bedrijf in voor het ruimen van mijnen op zee

Voor het eerst in de marinegeschiedenis wordt een civiel schip ingezet als mijnenbestrijder. De Koninklijke Marine huurt de komende vijf jaar bevoorradingsschip Geosea dat volgezet wordt met robot-drones en andere apparatuur om mijnen te bestrijden.

De marine wil zo kunnen proefdraaien met de in aantocht zijnde, veel grotere, apparatuur die niet past op de huidige mijnenjagers. De opvolger van de Alkmaar-klasse mijnenbestrijders is besteld, maar het duurt nog jaren voor de eerste schepen in Den Helder liggen.

Paar weken
De tijdelijke uitbreiding van de mijnenbestrijdingsvloot fungeert zo ook als proefschip voor een nieuwe manier van opereren. De Belgische en Nederlandse marines vervangen immers samen hun mijnenjagers. Er komen mijnenbestrijdingsvaartuigen aan die op een andere manier werken. Veel meer dan vandaag de dag zullen er op zee drones en robots worden ingezet.

Naval
De nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Belgische en Nederlandse marine worden gebouwd door een consortium onder leiding van het bedrijf Naval Group. Dit Franse staatsbedrijf is ook een van de drie gegadigden voor de order van Nederlandse onderzeeboten.

Naval kwam, na een door de Belgen geleide Europese aanbesteding, als beste uit de bus voor de bouw van mijnenjagers. Nederland en België werden al zeventig jaar samen op het vlak van de marine. Vice-admiraal Rob Kramer is behalve commandant zeestrijdkrachten ook Admiraal Benelux.

De marine verwacht het eerste Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuig in 2025 in thuishaven Den Helder. Om die periode te overbruggen, wordt de Geosea van de firma N-Sea gehuurd.