Zr. Ms. Groningen doet weer drugsvangst

Zr. Ms. Groningen heeft voor de 3e keer in korte tijd een drugstransport onderschept. Bij de hoeveelheid contrabande ging het naar schatting om zo’n 350 kilo. Het merendeel is gezonken. De actie vond al plaats op 3 november. In het belang van het onderzoek maakte Defensie die pas deze week bekend.Een patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied ontdekte een verdacht bootje, een zogenoemde go-fast, op een bekende smokkelroute. De NH90-boordhelikopter van de Groningen steeg vervolgens op om informatie te verzamelen.

Toen de heli de go-fast in het vizier kreeg, probeerde de bemanning de lading overboord te gooien. Het marineschip lanceerde daarop zijn snelle FRISC-rubberboten met een gecombineerd team van de Amerikaanse kustwacht en het Korps Mariniers. Zij hielden de verdachten vast en wisten nog een klein deel van de drugs uit het water te vissen.

Verdachten en drugs zijn overgedragen aan het Amerikaanse kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.

Zr. Ms. Groningen is sinds april 2019 stationsschip in de West. Drugsbestrijdingsoperaties is een van de hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied. In oktober onderschepte het schip ook al 2 keer een drugstransport.

Bron: Defensie

Gebreken op schietbanen in Oirschot

De schietbanen op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot vertonen gebreken. Dat heeft de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen afgelopen vrijdag geconstateerd tijdens een controle. Die werd uitgevoerd op verzoek van de op deze kazerne gelegerde 13 Lichte Brigade.
De gebreken zijn een gevolg van betonrot, slijtage van de schermen en puin in de grond dat is gebruikt bij de renovatie van de banen. Hierdoor bestaat de kans dat munitie terugkaatst.

Op de kazerne liggen 3 typen schietbanen. Alleen de 300 meterbanen zijn nu volledig gesloten. Op de 100 meterbanen mag alleen statisch worden geschoten, dus blijft een militair tijdens het oefenen op zijn plek. De 25 meterbanen blijven volledig in gebruik voor zowel dynamisch als statisch gebruik.

Militaire eenheden die gebruik maken van de banen in Oirschot zijn geïnformeerd. Er wordt gekeken naar alternatieven om te oefenen.

Bron: Defensie