Bonus voor behoud marechaussees

Door de uitstroom van personeel is er sprake van een continu operationeel probleem. Ook groeien de taken van de organisatie, waardoor extra mensen nodig zijn.
Marechaussees krijgen de komende twee jaar een premie van 1.250 euro per halfjaar om uitstroom te voorkomen. Dat staat in het online magazine van de Koninklijke Marechaussee.
Het gaat om de ervaren mensen met de rang van wachtmeester. De uitstroom is in die rang “substantieel hoger” dan in de andere rangen bij de Koninklijke Marechaussee, waardoor er sprake is van een continu operationeel probleem meldt defensie in het magazine. Niet alleen gaat er veel expertise en ervaring verloren, ook ontbreekt mankracht doordat organisatie meer taken heeft gekregen.

Nog meer maatregelen
Naast de premie van in totaal 5.000 euro in de komende twee jaar, neemt de marechaussee ook andere maatregelen om meer personeel te behouden. De opleidingsmogelijkheden worden verruimd en commandanten krijgen meer te zeggen over de opleidingen binnen de organisatie. Ook komt er een ruimere onkostenvergoeding.

Sinds vorig jaar krijgt de marechaussee er structureel twintig miljoen euro bij, wat gelijkstaat aan 200 extra voltijdsbanen. Die zijn nodig vanwege de groei van luchthavens en de stijging van het aantal vliegtuigpassagiers, de aanhoudende terreurdreiging en extra grensbewaking. De komende jaren krijgt de marechaussee meer geld voor het aannemen van nog eens 200 extra personen. In totaal werken er ongeveer 6.000 mensen bij de marechaussee.

De marechaussee verwacht nog meer maatregelen voor de werving en behoud van personeel.

Bron: NRC / Defensie (foto illustratief)