Bonskazerne Grave wordt ontmoetingshonk voor veteranen

De Bonskazerne in Grave moet vanaf 2018 in een groot veteranenontmoetingscentrum veranderen. Een centrum met onder meer reünies voor oorlogsveteranen, ontmoetingsdagen, maar ook thuiskomdagen voor (oud-)militairen en hun familie.
Met later ook twintig tot dertig woonunits in bestaande gebouwen op het legerterrein waar oorlogsveteranen die even ‘een time-out’ nodig hebben, even weg moeten uit de thuissituatie op adem kunnen komen. Vergelijkbaar met het veteraneninloophuis in Arnhem, waar eveneens sociaal-maatschappelijke opvang geboden wordt.

Financiering
Naar verwachting volgende maand, er worden nog laatste gesprekken met donateurs gevoerd, is de hele financiering rond. Dan kunnen ook de laatste handtekeningen gezet worden door ontwikkelaar en kazerne-eigenaar Boei, die cultureel erfgoed restaureert en het een nieuwe bestemming geeft, en Echos, de beoogde exploitant van zeven gebouwen op 15.000 vierkante meter kazerneterrein.

Munitiemuseum
De komst van dit ontmoetingscentrum waar allerlei activiteiten voor militairen gebundeld worden, betekent niet dat het vorig jaar reeds aangekondigde munitiemuseum van de baan is. Integendeel. Echos, een landelijke stichting die zeven ontmoetingscentra (‘huiskamers’) in bestaande kazernes beheert, wil als beoogde nieuwe huurder nauw gaan samenwerken met het museum, dat nu nog bij het Oorlogsmuseum in Overloon onderdak heeft met onder meer tienduizenden onschadelijk gemaakte bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Ook Graeft Voort, de stichting achter onder meer het museum dat ‘interactief’ moet worden, juicht de samenwerking toe.
Uniek
Roy Schuurmans is projectleider ‘Grave’ bij Echos. Volgens hem is ‘een bundeling van activiteiten voor veteranen’ zoals straks in Grave ‘uniek voor Europa’. ,,De Generaal de Bonskazerne is een prachtige locatie voor het organiseren van allerlei activiteiten. En we willen de inwoners van Grave erbij betrekken. Er komen nog vacatures.’’ Echos heeft steun voor zijn plan van het Veteraneninstituut.

Burgemeester
Burgemeester Lex Roolvink is heel enthousiast over de nieuwe invulling van de Generaal de Bonskazerne uit 1938, een rijksmonument, waar vele jaren menig jonge dienstplichtige gelegerd is geweest en waar vorig jaar nog honderden asielzoekers werden gehuisvest. Roolvink spreekt over het ontmoetingscentrum van ‘een prachtige aanwinst’. ,,Behoud van dit voor Grave zo belangrijke gebouw is voor ons van heel groot belang. Als gemeente zijn we gebaat bij een goede exploitant. Als gemeente Grave richten we ons de laatste jaren meer dan ooit op onze historie als vestingstad, op ons erfgoed. Daarin past juist ook de recente militaire geschiedenis.’’

Bron: DeGeldenlander / JeOudeKazerne.nl